Puudega inimese parkimiskaardi taotlemine alates 01.07.2011

Oluline on rõhutada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Alates 01.07.2011 kehtiva liiklusseaduse alusel saavad parkimiskaarti taotleda: 
  • liikumispuudega inimesed, kes kasutavad abivahendeid (jalaprotees, kepp, kargud, ratastool jms);
  • nägemispuudega inimesed;
  • isikud, kelle käimine on tugevalt raskendatud muu raskekujulise üldhaigestumise tõttu.
  • liikumis- või nägemispuudega lapsele võib taotleda lapsevanem või eestkostja

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada:
1) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
2) SKAst  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
3) parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm
4) parkimiskaarti välastatakse tasuta.

Kaarte väljastab Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakond Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos (Roosikrantsi tn poolne sissekäik) laud 3. 
Ratastooli kasutajale väljastatakse kaart Linnavalitsuse infosaalist, kuhu siseneda peaukse kaudu.
Info telefonil 640 4456. 
Parkimiskaart kehtib kuni 5 aastat, kaarti saab taotleda ka ajutise liikumisvõime kaotuse korral.

Uus liiklusseadus hakkab kehtima alates 01.07.2011, mille alusel väljastatakse parkimiskaarti tasuta. Isik peab esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev.

Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu, et Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt väljastatud dokumendid erinevad vormilt ja sisult:
1) kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
2) kui tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:             
1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
2) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
3) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere- või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Vaata lähemalt: Tegevusjuhend puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

VEEL UUDISEID

08.08.2011
Invatakso sõidutariifid alates 29.07.2011
29.06.2011
Linnavalitsuse teenindussaalis saab ka suvel tasuta õigusabi
29.06.2011
TPIK kollektiivpuhkus 11.07- 07.08.2011
28.06.2011
Eelinfo: TPIK kutsub osalema kodanikuhariduse koolitusprogrammis
10.06.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 14. juunil