Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 1. juunil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub teavituspäevale

kolmapäeval, 1. juunil 2011 kell 15

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Sihtrühm: puudega inimesed, hooldajad, puuetega laste vanemad ning sotsiaaltöötajad

Teavituspäeval käsitletavad teemad:

1. TPIK projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames sügisel algavate tööealistele puuetega inimestele suunatud aktiviseerimiskursuste tutvustus.

Projektijuht Külli Urb, koolitaja Oksana Peetsalu.

2. Puuetega inimetele ja puuetega laste vanematele suunatud sotsiaalnõustamisteenuse tutvustus.

Projekti sotsiaalnõustaja Tiia Tiik.

3. Haigekassa teenused ja toetused puuetega inimestele ja puuetega lastele.

Haigekassa Harju osakonna usaldusarst Malle Vahtra.

Teavituspäevale registreerumine tel 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Invatranspordi vajadusest teatada teavituspäevale registreerudes.

Tõlge vene keelde.

Teavituspäeva läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID