Teabepäev puuetega laste vanematele 12. mail

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega laste vanemaid, hooldajaid ja puuetega inimeste spetsialiste

12. mail kl 13 algavale teabepäevale

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Teabepäeva kava:

13.00 "Kaasava hariduse rakendamise võimalustest Eesti haridussüsteemis" Haridus- ja Teadusministeeriumi arendustalituse juhataja Tiina Kivirand.

14.00 Kohvipaus

14.15 Tallinnas erivajadustega lastele teenust pakkuvate koolide tutvustused:

Tallinna Internaatkool
Laagna Lasteaed Põhikool
Hillariuse kool
Käo Põhikool

15.15 Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele" projekti puuetega laste vanematele suunatud tegevuste tulemuste tutvustus ja edaspidised tegevused" projektijuht Külli Urb

15.45 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 11. maini tel: 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa  Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

28.06.2011
Eelinfo: TPIK kutsub osalema kodanikuhariduse koolitusprogrammis
10.06.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 14. juunil
06.06.2011
Puuetega laste perepäev 12. juunil
04.05.2011
Teabepäev puuetega laste vanematele 12. mail
03.05.2011
Ilmus puuetega inimeste infolehe viies number