Ilmus infoteatmik „Abiks puudega inimesele 2011”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis infoteatmik "Abiks puudega inimesele 2011", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele.

Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega.

Elektroonilisel kujul on eesti- ja venekeelne infomaterjal kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljelt: www.tallinnakoda.ee

Infomaterjali väljaandmist toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku üle 22 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

VEEL UUDISEID

06.06.2011
Puuetega laste perepäev 12. juunil
09.05.2011
Teabepäev puuetega laste vanematele 12. mail
04.05.2011
Teabepäev puuetega laste vanematele 12. mail
03.05.2011
Ilmus puuetega inimeste infolehe viies number
25.04.2011
Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine