Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule suuruses 1728 eurot (27000 krooni) aastas ehk 144 eurot (2250 krooni) kuus. Samuti on pensionäridel lisaks pensioni osas õigus täiendavale maksuvabale tulule 2304 eurot (36000 krooni) aastas ehk 192 eurot (3000 krooni) kuus. Kokku on pensionäridel õigus saada tulumaksuvaba tulu 4032 eurot (63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250 krooni) kuus.

Kui pensionär täiendavalt tulumaksu juurde maksma ei pea, siis tuludeklaratsiooni esitamise kohustust ei ole. Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on näiteks juhul, kui maksuvaba tulu on arvestatud topelt. Soovitus on tuludeklaratsioon esitada juhul, kui maksuvaba tulu ei ole aasta kestel täies ulatuses arvesse võetud või kui maksuvaba tulu avaldust ei ole tehtud ning seetõttu on tulumaks kinni peetud.

Kui pensioni summa on:
kuni 2304 eurot (36000 krooni) aastas ehk 192 eurot (3000 krooni) kalendrikuus, siis:
töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Maksuvaba tulu avaldus tuleks esitada tööandjale. Juhul, kui avaldust ei ole esitatud tööandjale, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
mittetöötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata.

rohkem kui 2304 eurot (36000 krooni) aastas ehk 192 eurot (3000 krooni) kalendrikuus kuni 4032 eurot (63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250 krooni) kalendrikuus, siis:
töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada, kui palk on alla 144 eurot (2250 krooni) kalendrikuus ja maksuvaba tulu avaldus on esitatud tööandjale või avaldust ei ole üldse esitatud.
mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.

üle 4032 euro (63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250 krooni) kalendrikuus, siis:
töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.

NB! Summad kroonides kehtisid aastatel 2008 – 2010.

Seda, kas avaldus on pensioniametile esitatud, palume täpsustada Sotsiaalkindlustusametiga infotelefonil 16106. Lisainformatsiooni pensionite osas saab ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.ensib.ee/. Samuti soovitame esitada avaldus pensioniametile, kui Teie ei ole seda teinud.

Need isikud, kes peavad/soovivad esitada tuludeklaratsiooni, saavad seda esitada tagantjärgi 3 aasta eest (2008 - 2010. a). Täiendavat infot tulude deklareerimise kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/tuludeklareerimine, infotelefonilt 1811 või e-posti aadressilt fyysisik@emta.ee.


Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht
640 812

VEEL UUDISEID

03.05.2011
Ilmus infoteatmik „Abiks puudega inimesele 2011”
03.05.2011
Ilmus puuetega inimeste infolehe viies number
25.04.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 26. aprillil
20.04.2011
Puuetega inimeste spordipäev 24. aprillil
14.04.2011
Suvekohvikud vajavad kaldteid