Suvekohvikud vajavad kaldteid

Raepress
13. aprill 2011

Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni koosolekul Nõmme Tervisekeskuses arutati juurdepääsu tänavakohvikutele, ehitusobjektide ligipääsetavust liikumispuuetega inimestele ning nägemis- ja liikumispuuetega inimeste ligipääsetavuse kaardistamise jätkamist Tallinnas.

„Oleme Tallinnas juba mõnda aega korraldanud ühiskondlike hoonete ehitusjärelvalvet puuetega inimeste vajadustest lähtuvalt, projektide puhul on puuetega inimeste organisatsioonid saanud oma seisukoha esitada, mida on ka arvestatud,“ kinnitas invakomisjoni tööd juhtiv abilinnapea Merike Martinson.

„Et koostöö on järjest paranenud, tõestab vastvalminud Nõmme Tervisekeskus, kus on loodud suurepärased tingimused liikumispuuetega inimeste jaoks.“

Ligipääsetavuse kaardistamine liikumis- ja nägemispuudega inimestele Tallinna linnas sai alguse 2006. aastal, mille tulemusena valmis eesti, vene ja inglise keelne portaal http://www.liikumisvabadus.invainfo.ee/.

„Portaali kaudu saavad informatsiooni nii ratastoolikasutajad, lapsevankriga liikuvad ja eakad inimesed ja kuna see on osutunud väga vajalikuks ja kasutatavaks, on selle uuendamine vajalik,“ märkis Martinson.

Invakomisjon juhtis seoses algava tänavakohvikute hooajaga tähelepanu vajadusele tagada vajalike kaldteede ehitamisega neisse ligipääs ratastooli kasutajatele ja lastevankritega perekondadele.

Teemaks oli ka eluruumide kohandamine liikumispuuetega inimestele, mida linnaosavalitsused on toetanud alates 2000. aastast ja mille järele on suur vajadus.

Koosolekul osalesid Tallinna Linnakantselei, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Kommunaalameti, Kesklinna valitsuse, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ja MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus esindajad.

VEEL UUDISEID

25.04.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 26. aprillil
25.04.2011
Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
20.04.2011
Puuetega inimeste spordipäev 24. aprillil
11.04.2011
Kutse ümarlauale "Puuetega inimeste võimalused ja vajadused Nõmmel" 19. aprillil
08.04.2011
Teabepäev puuetega inimestele 20. aprillil