Kutse osalemaks venekeelses kodanikuhariduse koolitusprogrammis

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub aktiivseid ja tegusaid vene keelt kõnelevaid puuetega inimesi ja puuetega laste vanemaid osalema sel kevadel toimuval kodanikuhariduse koolitusprogrammis.

Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada sihtgrupi teadlikkust järgmistes valdkondades:

* riigi ja kohaliku omavalitsuse struktuur, toimimismehhanismid ja otsustusprotsessid,
* kolmanda sektori üldtutvustus, põhimõtted ning valdkonda toetavad alus- ja raamdokumendid,
* puuetega inimeste valdkonda toetavad alus- ja raamdokumendid,
* puuetega inimeste ühenduste võrgustik Eestis- Puuetega Inimeste Kojad ja Liidud ning ühingud,
* vabatahtlik töö ja osalemisvõimalused ühingute tegevustes,
* ülevaade võrdse toe nõustamisest


Koolituste mahuks on 24 akadeemilist tundi. Ühe koolituspäeva pikkuseks on 4 akadeemilist tundi, kokku saadakse 6 korral. Esimene koolituspäev toimub 7. aprillil 2011 kell 13-17. Järgmised koolituspäevad on planeeritud esialgselt 21.04, 05.05, 19.05, 02.06 ja 16.06. Koolitustel eestikeelsete lektorite puhul tõlge vene keelde.

Koolituspäeval osalejatele pakume toitlustust ning liikumispuudega inimestele invatransporti koolitustele.

Palume kõigil huvilistel koolitustele kandideerimiseks ära täita ankeet, mille leiate siit:
http://www.tallinnakoda.ee/site/data/tpik_kodanikuhariduse_koolituse_motivatsiooniankeet_vene.doc

Täidetud ankeeti ootame aadressile tauno@tallinnakoda.ee hiljemalt 23. märtsiks 2011. Koolitustel osalemine on TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud. Valik tehakse saadetud ankeetide alusel hiljemalt 28.märtsiks 2011.

Lisainfo:
Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560
http://www.tallinnakoda.ee

Koolitusprogramm toimub projekti „Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate kodanikuoskuste arendamine“ raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

VEEL UUDISEID

28.03.2011
Kutse kevadnäituse avamisele 31.märtsil kell 15
14.03.2011
MTÜ Elulõng viib läbi projekti "Käelised tegevused toetavad ja arendavad"
09.03.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 22. märtsil
04.03.2011
Katalooniat tutvustav kultuuriõhtu 23. märtsil
03.03.2011
Tasuta õigusnõustamine 16. märtsil