Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele, puuetega laste vanematele ja hooldajatele

Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakub puuetega inimestele ning puuetega laste vanematele ja hooldajatele tasuta:

1) psühholoogilist nõustamist


Milliste küsimustega võib psühholoogi poole pöörduda?

 • otsustamisraskused, valikuküsimused
 • ülepinge ja kurnatusega seonduvad probleemid
 • keerulised suhted, suhtlemisraskused
 • elukriisid
 • meeleoluhäired: pikaajaline kurbus, ärrituvus, närvilisus
 • rahulolematus praeguse elu- või töökorraldusega
 • töökoha kaotamine, jne

PS. Lisaks on võimalik täita professionaalseid psühholoogilisi teste ning saada tagasisidet oma võimete, isiksuse ning tööalaste eelistuste kohta (karjäärinõustamine)

2) sotsiaalnõustamist

Milliste küsimustega võib sotsiaaltöötaja poole pöörduda?

 • töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemine
 • teenuste (transport, haridus, rehabilitatsioon, tööhõive, jmt) kasutamine
 • toetuste ja soodustuste taotlemine
 • abivahendite taotlemine
 • hooldaja määramine
 • sotsiaalabi saamine, jne

Nõustamised toimuvad nii eesti kui vene keeles ja on sihtgrupile tasuta.

Registreerumine: Külli Urb, tel 55 672 585; e-post: kylli@tallinnakoda.ee

Tasuta sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist pakutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti “Tööotsija tööriistakast – abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale” raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

21.02.2011
Armeeniat tutvustav kultuuriõhtu 2. märtsil
17.02.2011
Valmis teatmik puuetega laste vanematele
15.02.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 22. veebruaril
09.02.2011
Tallinnas vahetub viipekeeletõlgi teenuse osutaja
07.02.2011
Tallinna omastehooldajate tugirühma kokkusaamine 16. veebruaril