Tallinnas vahetub viipekeeletõlgi teenuse osutaja

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatel viipekeele tõlgi teenust vajavatel isikutele muutub teenuse osutaja. Alates 07. veebruarist 2011 osutab teenust MTÜ Viipelend.
Seoses uue teenuse osutajaga on suurenenud teenuse maht ja tellimine on muutunud mugavamaks, saate ise vaadata teile sobiliku kellaja kalendrist ja selle broneerida, www.viipelend.ee.
Kuni 01. märtsini 2011 osutab piiratud mahus teenust ka Viipekeeletõlkide OÜ, kellelt olete siiani teenust tellinud.

Tellimuse esitamine:
Tellimused teenuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 3 (kolm) päeva enne teenuse vajaduse tekkimist. Tellimust saab esitada telefonil või SMS 53 474 668 või e-post heli@viipelend.ee või kodulehel www.viipelend.ee valides „Tellimine“ (http://www.viipelend.ee/tellimine.html või kontori lahtioleku ajal kohapeal aadressil Asula 3a III korrus Tallinn 11312,  esmaspäeval 10.00 – 13.00 ja neljapäeval 12.00 – 15.00. Enne tellimuse esitamist saab tellija vaadata vabade aegade olemasolu kalendrist MTÜ Viipelend kodulehelt www.viipelend.ee , mille täitmise eest vastutab teenuse osutaja. Samast leiate ka juhise kuidas soovi korral kohale minna.

Olmetõlke teenust osutatakse:
1.tõlkimine tervishoiuasutustes (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamised jms);
2.puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonplaani koostamine, puudespetsiifiline nõustamine jms);
3.asjaajamine ametiasutustes;
4.perekondlik asjaajamine (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja lasteaedades, lastevanemate koosolekud, vestlused õpetajate ja kasvatajatega, pidulikud üritused, perekondlikud üritused -abielu registreerimine, matused jmt);
5.asjaajamine teenindusasutustes (pangad, kindlustused, kaubandus, teenindus jmt);
6.tõlkimine õigusalases asjaajamises (notarid, õigusalane nõustamine);
7.koolitused (grupile võimalusel alates kolmest isikust)
8.koosolekud (korteriühistute koosolekud, koosolekud töökohtadel).

Tõlketeenuse maksimummääraks ühele kliendile on kuni 14 tundi. Juhul, kui teenust vajatakse olulistel põhjustel rohkem kui 14 tundi, esitab klient vastava avalduse, mille rahuldamise otsustab tõlketeenuse komisjon.
Viipekeele tõlketeenust osutatakse mistahes kohas Tallinna linnas, kus suhtlussituatsioon toimub ning kus klient tõlketeenust vajab.

VEEL UUDISEID

17.02.2011
Valmis teatmik puuetega laste vanematele
15.02.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 22. veebruaril
15.02.2011
Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele, puuetega laste vanematele ja hooldajatele
07.02.2011
Tallinna omastehooldajate tugirühma kokkusaamine 16. veebruaril
26.01.2011
Erikoolid kindlustatakse meditsiiniteenusega