Erikoolid kindlustatakse meditsiiniteenusega

Raepress
25. jaanuar 2011

Tallinn tagab meditsiinilise teenuse kättesaadavuse ka erivajadustega laste koolides.

Täna abilinnapea Merike Martinsoni juhtimisel toimunud SA Tallinna Koolitervishoid nõukogu ja juhatuse ühiskoosolekul oli erilise tähelepanu all meditsiinilise teenuse kättesaadavus erivajadustega laste koolides.

Alates 2011. aasta 1. jaanuarist on kõik Tallinna erivajadusega õpilaste koolid kindlustatud ühe meditsiiniõe täiskohaga. Samuti on jaanuarikuust kõige suuremas erivajadustega õpilaste koolis, Tallinna 1. Internaatkoolis kord nädalas olemas ka kooliarstiteenus.

Nõupidamisel arutati ka hambaravi ja eriarstiabi vajadust mõningatele erivajadustega õpilastele ja leiti, et selle teenuse saab lahendada koostöös Tallinna Lastehaiglaga. Ühtlasi anti ülevaade sihtasutuse 2010. aasta tegevuse tulemustest, samuti arutati edasisi tegevusplaane ja ülekerkinud probleeme.

SA Tallinna Koolitervishoiu nõukogu töös osales uue liikmena Tallinna linna haridust kureeriv abilinnapea Yana Toom.

VEEL UUDISEID

15.02.2011
Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele, puuetega laste vanematele ja hooldajatele
09.02.2011
Tallinnas vahetub viipekeeletõlgi teenuse osutaja
07.02.2011
Tallinna omastehooldajate tugirühma kokkusaamine 16. veebruaril
12.01.2011
Tegevused Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 2011.a. I poolaastal:
04.01.2011
Tasuta õigusnõustamine 19. jaanuaril