Tallinna Puuetega Noorte Keskus JUKS vajab laienemisvõimalust

Raepress
14. jaanuar 2011

Abilinnapea Merike Martinson külastas Tallinna Puuetega Noorte Keskuse JUKS töökeskust Mustamäel, et tutvuda siinsete noorte ettevalmistamisega üleminekul toetatud tööle või avatud tööturule.

„Meie keskus pakub erivajadustega inimestele mitmekülgset kunstitegevust, erinevaid kursusi, rehabilitatsiooniteenuseid, teraapiaid ning erinevaid töötegevusi,“ ütles JUKSi tööd juhtiv Irina Kalde. „Eesmärgiks on intellektipuudega noore individuaalsust arvestav kutseõppesse ja tööellu kaasamine ja oma noorte elukvaliteedi tõstmise nimel teeme koostööd põhjamaade vastavate keskustega.“

Töökeskuses saab juhendajate käe all töötada kuues töötoas: kangakudumine, siidimaal, õmblemine, portselanimaal, keraamika ning allhanketöö. Klientidel on võimalus saada keskuses muusika- ja liikumisteraapiat ning täiendkoolituse kursuseid.

Töökeskuse tooteid müüakse Ehitajate tee 82 asuvas kaupluses, ühtlasi võetakse vastu individuaalseid tellimusi. Töökeskuse tooted on menukas kaup, mida müüakse ka Tallinna Sadamas, Tervishoiumuuseumis ning vanalinnas suveniiride poes Oma Asi.

„Nähtu põhjal võin kinnitada, et siinsetes töökodades valmib mitmekülgne looming, aga peamine on, et siin saavad noored realiseerida oma võimeid ning siseneda tavaellu,“ tunnustab Martinson. „Tellimuste rohkus näitab ühtlasi, et on vajadus töökodade laiendamiseks ja Tallinna lastekodu Mustamäe korpus on selleks väga sobiv.“

1994. aastal Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusesse loodud Tallinna Puuetega Noorte Keskuse JUKS eesmärk on toetada erivajadustega noorte toimetulekut kutseõppes, igapäeva- ja tööelus. Keskuse sihtrühmaks on psüühiliste erivajadustega keskmise ja raske puudega 16 – 25 aastased noored, kes on keskusesse suunatud rehabilitatsiooniplaani alusel või põhikoolide soovitusel. Enamik on läbinud põhikooli riikliku lihtsustatud ja toimetuleku õppekava.

JUKS tegutseb arenduskeskuse ja töökeskuse baasil. Arenduskeskuse igapäevaelu toetamine toimub integreeritud õppena erinevates ainetes, sh suhtlemis-, elu-, tööelu-, majandus- ja muusikaõpetus, liikumine; erinevates õpikodades viiakse läbi kunstiõpetust.

Koos Tallinna Kopli Ametikooliga võimaldatakse noortele kodumajanduse alast kutseõpet, samuti pakub keskus JUKS ööpäevaringse hoolduse teenust psüühiliste erivajadustega inimestele, eeskätt vaimupuudega noortele ning autistide rühmas saavad autistlike joontega noored osaleda aktiviseerivates tegevustes.

VEEL UUDISEID