17. novembril toimub Tegevuskeskuses evakuatsioonikoolitus

Head Tegevuskeskuse külastajad,

Kutsume teid osalema 17. novembril kell 15 toimuval Tegevuskeskuse evakuatsioonikoolitusel.

Evakuatsioonikoolitus on soojenduseks 24. novembril kell 15 toimuvale evakuatsiooniõppusele Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, kus harjutame läbi reaalse olukorra tulekahju korral.

Koolitus ja õppus toimub koostöös Põhja- Eesti Päästekeskusega.

Evakuatsioonikoolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

- Tuleohutus ja tulekahju avastamise seadmed
- Esmased tulekustutusvahendid
- Käitumine tulekahju korral (nõuded evakuatsioonile)

Koolituse eesmärk on saada praktilisi teadmisi ja soovitusi spetsialistidelt, kuidas käituda tulekahju korral.

Nädal aega hiljem peale koolitust on kõigil võimalik osaleda Tegevuskeskuses toimuval evakuatsiooniõppusel, kus on võimalik praktiseerida saadud kogemusi.

Koolitusele ja õppusele on oodatud kõik huvilised.

17. nov. koolitusel sünkroontõlge vene keelde.

Aktiivset osavõttu oodates

Tauno Asuja
TPIK tegevjuht

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID