Ilmus Tallinna Puuetega Inimeste Koja eestkostetrükis "Koos on kindlam"

Tallinna Puuetega Inimeste Koda andis välja eestkostetrükise "Koos on kindlam".

Trükises on tutvustatud Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja puuetega inimeste ühenduste tegevust Tallinnas.

Trükis on kättesaadav paberkandjal Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7).

Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

Trükis ilmus projekti "Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel" raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Tel: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

05.11.2010
TPIK: Puudetoetuste maksmine peab jätkuma
22.10.2010
Linnavalitsuse teenindusbüroos jagatakse tasuta õigusabi
11.10.2010
Puuetega laste vanemate eneseabigrupp koguneb 13. oktoobril
05.10.2010
Tasuta õigusnõustamine 27. oktoobril
05.10.2010
Algas vaimse tervise nädal