Ilmus puuetega inimeste infolehe kolmas number

Pressiteade
08.06.2010

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ kolmas number.

Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Infolehe „Tegija" rubriigis on võimalik tutvuda tublide töötajatega hoolekande, tervishoiu või hariduse valdkonnas, keda on esile tõstnud puuetega inimesed või nende pereliikmed. Kolmandas numbris on selleks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse puudealase teabe ja abivahendite keskuse eestvedaja Jürgen Mets.

Igas infolehes tutvustatakse ühte Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga seotud persooni ja liikmesorganisatsiooni, nii on järjekordses infolehes portreteeritud Koja juhatuse esinaise Tiiu Hermati ning Merimetsa Tugikeskuse tegemisi.

Filosoof Margit Sutrop mõtiskleb oma arvamusloos kodanikuhariduse ja väärtuskasvatuse teemadel.
Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaate puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlevast sotsiaaluuringust, vabatahtlikust tegevusest puuetega inimeste valdkonnas, puudega lapse kasvatamise ja töötamise väljakutsetest jne.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

40 leheküljelise infolehe tiraazh on 1000 eksemplari. Infolehe väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on üle 21 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Lisainfo:
Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 52 56 560, 655 41 61
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID