TPIK alustas projektiga "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele"

Projekti eesmärgiks on kolmandate riikide kodanike aktiivse osalemise suurendamine Eesti ühiskonnas läbi teadlikkuse tõstmise puuetega inimeste valdkonnas.

Projekti sihtrühma moodustavad Tallinnas elavad kolmandate riikide kodanikest puudega inimesed ja nende lähedased, sh. määratlemata kodakondsusega isikud ning Eesti kodanikud, kes suhtluskeelena kasutavad vene keelt.

Projekti peamisteks tegevusteks on:

  • Tallinna Puuetega Inimeste Koja regulaarse veebipõhise kuukirja väljaandmine (koostamine, tõlkimine ja levitamine) (1x kuus)
  • Kolmandate riikide kodanikest puuetega inimeste infolisti loomine
  • Venekeelse veebipõhise infomaterjali „Abiks puudega inimesele 2010“ koostamine puuetega inimestele suunatud riiklikest ja Tallinna tasandi teenustest- toetustest ning Tallinnas tegutsevatest puuetega inimeste ühenduste tegevustest ja pakutavatest võimalustest, mis avaldatakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja veebilehel www.tallinnakoda.ee
  • Puuetega inimeste valdkonda hõlmava suhtluskeskkonna loomine Tallinna Puuetega Inimeste Koja veebilehe (www.tallinnakoda.ee) osana, kuhu koondatud infomaterjalid ja võimalus saada veebipõhist nõustamist.

Projekti tulemusel on suurenenud kolmandate riikide kodanikest puuetega inimeste teadlikkus puuetega inimeste valdkonda puudutavatest teemadest ning on paranenud informatsiooni levik ja kättesaadavus, mis on parandanud sihtgrupi igapäevast toimetulekut ja kaasatust ühiskonda võrdsete võimaluste saavutamiseks.

Täpsem info:
Projektijuht: Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Projekti kestvus: 01/ 01 /2010 - 31 / 12 /2010

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

VEEL UUDISEID

22.06.2010
Tallinn aitab puuetega laste suve sisustada
21.06.2010
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad võidupüha nädalal
03.06.2010
Liikumispuuetega Laste Tugiühing kutsub huvilisi 12. juunil perepäevale
26.05.2010
Tallinna Puuetega Inimeste Koja venekeelne infolist
20.05.2010
Party on Wheels 2 kutsub 22. mail ratastoolirallile