Tallinna Puuetega Inimeste Koja venekeelne infolist

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on läbi viimas projekti "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele", mille eesmärgiks on kolmandate riikide kodanike aktiivse osalemise suurendamine Eesti ühiskonnas läbi teadlikkuse tõstmise puuetega inimeste valdkonnas.

Projekti sihtrühma moodustavad Tallinnas elavad kolmandate riikide kodanikest puudega inimesed ja nende lähedased, sh. määratlemata kodakondsusega isikud ning Eesti kodanikud, kes suhtluskeelena kasutavad vene keelt.

Projekti muude tegevuste kõrval on üheks läbiviidavaks tegevuseks Tallinna Puuetega Inimeste Koja venekeelse infolisti kaudu info edastamine sihtgrupile.

Infolisti kaudu on võimalik regulaarselt saada venekeelset infot Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegemistest, saada infot puuetega inimestele suunatud üritustest, seadusandluse muudatustest, uutest teenustest ja toetustest ja muust puuetega inimeste valdkonnas toimuvast.

Infolistiga liitumiseks saatke e- kiri liitumissooviga aadressile tauno@tallinnakoda.ee

Olete teretulnud infot julgelt oma võrgustikes levitama!

Täpsem info:
Tauno Asuja
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 655 4161
Mobiil: 52 56 560
Faks: 656 4048
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

VEEL UUDISEID

21.06.2010
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad võidupüha nädalal
03.06.2010
Liikumispuuetega Laste Tugiühing kutsub huvilisi 12. juunil perepäevale
01.06.2010
TPIK alustas projektiga "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele"
20.05.2010
Party on Wheels 2 kutsub 22. mail ratastoolirallile
20.05.2010
Tallinna Invaspordiühing korraldab 6. juunil ratastoolivõidusõidu