Tasuta õigusnõustamine Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses

Tallinna Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub puuetega inimestele ja nende hooldajatele võimalust saada tasuta õigusalast nõustamist üks kord kuus Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Esimene nõustamispäev toimub 12. mail, kella 10.00 kuni 14.00, arvestusega ühe kliendi kohta maksimaalselt 1 tund.

Eelregistreerimiseks tuleks pöörduda otse SA Õigusteenuste Büroosse,
tel: 60 15 122, registreerimisel palun nimetada, et Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga seotud isik.


Tauno Asuja
TPIK tegevjuht

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

11.05.2010
TPIK kutsub tööealisi puudega inimesi osalema aktiviseerimiskursustel- infopäev 2. juunil
10.05.2010
TPIK kutsub eneseabirühmadesse autismi spektri häirega laste vanemaid
01.06.2010
TPIK alustas projektiga "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele"
20.04.2010
TPIK kutsub puudega laste vanemaid osalema eneseabirühmades
19.04.2010
TPIK kutsub näituse "Sigrimigrid" avamisele 28. aprillil