Kutse puuetega inimeste uuringu tutvustamisele 8. märtsil kell 11

Tallinna Invakomisjoni ja Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt tulnud ettepaneku kohaselt otsustas Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakond koos Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga korraldada puuetega tallinlaste seas eluasemeteemalise uuringu.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja puuetega inimeste toimetulek oma kodus, eluasemega seotud teenuste kättesaadavus ja sobivus ning vajadus uute teenuste järele.

Uuringu teostamiseks korraldatud riigihanke võitis Tartu Ülikool. 2009. aasta sügisel küsitleti 814 tööealist puudega tallinlast. Lisaks viidi läbi fookusgrupid ja süvaintervjuud nii puuetega inimeste kui teenuseosutajatega.

Käesolevaga edastan Teile kutse uuringu „Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring“ tutvustamisele, mis leiab aset k.a. 8. märtsil algusega kell 11.00 Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla tn 59).

Uuringu tulemusi tutvustavad Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja Jüri Kõre ja Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö programmijuht Rein Murakas.


Lugupidamisega,

Mari-Liis Mäevere
M. Martinsoni abi
+ 372 640 4214
Mari-Liis.Maevere@tallinnlv.ee

VEEL UUDISEID