Valmis taksoteenuse rahulolu uurimus 2009 aastal

Tallinna Puuetega Inimeste Koda teatab, et valminud on 2009. invatakso kasutajate rahulolu uurimus.

Lühikokkuvõte:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda viis küsitlust läbi kaheksandat korda ja seetõttu on uurimuse tulemused võrreldavad eelmiste aastate tulemustega. Valimisse kuulus iga 9. invatakso magnetkaardi kasutaja. Kuna küsitlus oli kirjalik ja vastamine vabatahtlik, siis oli vastajaid võrreldes eelmise aastaga vähem – 48 klienti (2008 – 64 ja 2007 – 46). Üks valimisse osutunud inimene oli surnud.

Pooleks jagunesid vastajad vanuses 16 – 64-aastased ja üle 65-aastaseid - 49,9%, alla 15aastaseid vastajaid oli 3 (6,2%). Järeldusi on lihtne teha, sest aasta aastalt suureneb eakate osakaal ja väheneb invataksot kasutavate laste arv.

Aasta alguses oli invatakso (Tulika Takso) kuulimiit 800 krooni ja langes 600-kroonile märtsikuus. Seoses Tallinna linna eelarve kärbetega vähenes alates aprilli kuust taksoteenuse limiit 540 kroonile ja invabussi teenuse osutaja (Termaki Autopargi AS) langetas hinda, mille tulemus jäi klientidele sõitude arv samaks (10 korda 0,5 tunnist sõitu). Jätkusid ka taksojuhtide ning invatransporditeenuse osutajate koolitused. Samuti kooitasime Tallinna Autobussikoondise reisisaatjaid ja bussijuhte, et pöörata tähelepanu ja osata abi pakkuda erinevate puudega inimestele.

Uuenduslik on sellel aastal kurtide ja kuulmispuudega inimestel taksotellimine SMS-i alusel. Samuti sai tõlgitud taksoteenuse taotlemise ja kasutamise tingimused venekeelde. Materjalid ja infrmatsioon on kättesaadav ka www.tallinnakoda.ee > taksoteenus all.

Küsitlusest selgus, et 62,5% vastajatest vajab taksojuhtide abistamist, ei vaja vastas 29,2% invatakso klientidest ning 8,3% kasutas abistajat, abikaasta või hooldajat..

Rahulolu taksoteenuse kasutamisega on püsinud samal heal tasemel 97,9%-ni (2008 – 93,9%, 2007 - 64,2%, 2006 – 77,7%) ja kehvemaks on läinud 2,1% arvates (2008 – 6,1%, 2007 - 20,7%; 2006 – 22,3%) ning dispetserite teenindamisega oli rahulolu tõusnud 100% (2008 – 96,9%, 2007 – 95,7%, 2006 – 57%) ja neid kliente, kes polnud rahul ei olnud. (2008 – 3,1%, 2007 - 4,3%, 2006 – 43%).

Taksoteenuse koordineerimisega, st Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga olid rahul kõik 49 vastajat, st 100% (2008 – 93,8%, 2007 - 92,5%, 2006 - 90,5%) vastas jaatavalt ja rahulolematuid kliente ei esinenud (2008 6,2%, 2007 - 7,1%, 2006 - 3,2%), tuues välja asjatundlikkust ja kiidusõnu koordinaatori tööle pühendumisel.

Koostöö ja infovahetus on olnud läbi aastate tähtsal kohal Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosavalitsuste sotsiaaltöötajate vahel (koosolekud, nõupidamised, ümarlauad jmt), on arutatud probleeme, vahetatud kogumusi ja saadud uusi teadmisi. Alates 2005.aaastast on töötavad ratastoolikasutajad pääsenud tööle Termaki Autobussi AS tööbussiringi abiga. Üles on kerkinud pimedate inimeste vajadus tööbussiringi kasutamiseks tööle pääsemisel.

Uurimusega on võimalik tutvuda siin: Taksoteenuse rahulolu uurimus 2009.a.

Tiia Tiik
Tallinna Puuetega Inimeste Koja
invatakso koordinaator
telefon 655 4160,
mobiil 52 19 102
e-mail tiia@tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

01.02.2010
Linnavalitsuse teenindusbüroos jagatakse tasuta juriidilist õigusabi
25.01.2010
TPIK kutsub puudega laste vanemaid osalema eneseabirühmades
01.06.2010
TPIK alustas projektiga "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele"
06.01.2010
TPIK kutsub puudega laste vanemaid ja hooldajaid osalema aktiviseerimiskursustel
21.12.2009
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad pühade ajal