TPIK: Ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastav infoleht

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ esimene number.

Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele ja nende lähedastele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Infolehe „Tegija“ rubriigis on võimalik tuttavaks saada tublide töötajatega hoolekande, tervishoiu või hariduse valdkonnas, keda on esile tõstnud puuetega inimesed või nende pereliikmed- esimeses infolehes on selleks Tallinna Lastekodus intervallhoolduse teenust osutavat vanemsotsiaaltöötaja Julia Visnjova. Igas infolehes tutvustatakse ühte Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga seotud persooni ja liikmesorganisatsiooni- esimeses numbris on portreteeritud Koja arvutiprojekti eestvedajat Ian Oja ning Tallinna Parkinsoni Haiguse Seltsi tegemisi. Politolooog Anu Toots tõstatab oma arvamusloos küsimuse- kas sotsiaalpoliitika on muutumas asotsiaalseks? Lemme-Getter Bogatkin heidab oma artiklis „Lapsed, kes õpetavad eluväärtusi“ pilgu puuetega laste ja nende perede olukorrale.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

20 leheküljelise infolehe tiraazh on 1000 eksemplari. Infolehe väljaandmist toetab Vabaühenduste Fond.

VEEL UUDISEID

25.11.2009
Tallinnas hõlbustus takso tellimine kuulmis- ja kõnepuudega inimestele
24.11.2009
TPIK kutsub 30. nov. osalema psühhodraamas
16.11.2009
Tallinnas uuritakse puuetega tallinlaste kodust toimetulekut
10.11.2009
Kutse näituse Unistuste lendlemised elusädemes avamisele 17. nov.
10.11.2009
Diabeedipäev 12. novembril