Häirenuputeenus puuetega inimestele

Tallinnas on paar aastat tagasi käivitunud teenus eakatele üksi elavatele inimestele, kellele on koju paigaldatud häirenupu seade, millega saab kiiresti kutsuda vajalikku abi.

Seadmed on väga kaasaegsed, ei häiri igapäevaelu ning häirenupp ise on mobiilne – saab nii kaela riputada kui ka käepaelana kasutada. Nupp on vee- ja kukkumikindel ning annab peale vajutust võimaluse kõneleda Häirekeskuse vastava töötajaga – seda ilma telefoni kasutamata ning viibides ükskõik millises korteri osas.

Kogemused on näidanud, et eakad inimesed kukuvad päris sagedasti. Üksi elaval inimesel, kellel liikumisega raskusi, on saanud saatuslikuks nii vannitoas või wc-s käimine, õnnetult voodist tõusmine või mõni muu ootamatu olukord, kus kõrvalabi hädavajalik.

Tallinna Hoolekande Keskuse 2-liikmelised väljasõidubrigaadid on aidanud inimesi erinevates olukordades ja seda just ajal, mil muu abi vähem kättesaadav. Nimelt sõidab brigaad kutse peale välja just töövälisel ajal – õhtuti alates kella 17-st kuni hommikul 8-ni, samuti laupäeviti, pühapäeviti ja kõikidel riiklikel pühadel. Brigaadis on kogemustega sotsiaaltöötajad, kellel kaelas töötõend ning omavad oskuseid ja kogemusi osutada erinevat abi – aidata inimene püsti, korrastada või puhastada voodi , vajadusel panna täiskasvanute pamperseid või mõõta vererõhku – loomulikult saavad nad võtta telefoni teel ühendust kliendi poolt soovitud isiku või isikutega, samuti kutsuda kohale kiirabi või mõne muu vajaliku ametkonna.

Seadme paigaldamine ja teenus ise on teenuse saajale hetkel tasuta. Vajalik on vaid lauatelefoni olemasolu, varuvõtmete andmine hoiule Tallinna Hoolekande Keskusele ning 3-poolse lepingu sõlmimine. Lepingus on kirjas kõik tingimused, poolte kohustused ja vastutus.

Teenuse toimimise eest vastutavad järgmised ametkonnad :

Lisaks kliendile ja Tallinna Hoolekande Keskusele on lepingupartneriks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, kes annab vajaliku seadmestiku kliendile tasuta kasutamiseks.
Häirekeskus, kes vahendab nupulevajutusi ja võtab ühendust abistava brigaadiga või lähedasega vastavalt sellele, millal nupulevajutus tehakse.
Selle tõttu ongi vajalik kellegi lähedase isiku valmisolek ja võimalus abistada häirenupu omanikku päevasel ajal. Seda muidugi juhul, kui inimene ei ole juba linnaosas koduteenuse saaja. Sel juhul peaks lihtsalt oma sotsiaalhoolekande osakonna poole pöörduma.

Seade saatja paigaldatakse kliendi korterisse sobivale kohale, paigaldajad annavad seadmele tehnilise garantii.

Kuna hetkel on vabu seadmeid, siis soovitan, et kõik abivajajad võtaksid ühendust ja teavitaksid oma soovist lisaabi teenuse järele.

Olen heameelega nõus jagama igasugust lisainformatsiooni, samuti on hea võimalus ka ise seadet näha ning konsulteerida meiega, et leida sobivaid lahendusi.

Info saamiseks ja suhtlemiseks nimetatud teemal on järgmised võimalused:

· Mobiiltelefon: 5512037 , lauatelefon: 6 444 047
· e-mail: imbi.eesmets@thk.ee
· isiklikult kohtuda (eelneval kokkuleppel) aadressil Estonia pst.15

Imbi Eesmets,
Tallinna Hoolekande Keskus, tegevjuht

Lisainfo: http://www.thk.ee/?id=34&keel=ee

VEEL UUDISEID