Tallinna Vaimse Tervise Keskus hakkab koordineerima välisprojekti

Raepress
10. juuni 2009

Tallinna linnavalitsus otsustas saata linnavolikokku otsuse eelnõu osavõtuks psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamise välisprojektis eesmärgiga suurendada psüühiliste erivajadustega inimeste sotsiaalset kaasatust.

„Tegu on olulise projektiga, mille eesmärgiks on psüühiliste erivajadustega inimeste hõives hoidmine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, sealhulgas tööpuuduse vähendamine,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. „Tallinna Tallinna Vaimse Tervise Keskus projekti koordineerijana täidab olulist rolli, mille kaudu arendatakse rahvusvahelist koostööd ning haaratakse kaasa ka maakondlikud tugigrupid.“

Rahvusvaheliste koostööpartnerite kogemustele toetudes koolitatakse projekti käigus professionaalseid koolitajad, töötatakse välja vastavad koolitus- ja õppeprogrammid, käivitatakse maakondlikud psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigrupid, et seeläbi toetada sihtgrupi tööturul püsimist ning naasmist tööturule.

Projekt lõpeb 30. juunil 2011, selle kogumaksumus on 4,9 miljonit krooni, millest on Tallinna linna omafinantseering 248 820 krooni.

VEEL UUDISEID

25.06.2009
Martinson: Nõudke riigilt tema kohustuste täitmist
22.06.2009
Tallinna linnavalitsus plaanib vähendada puuetega inimestele suunatud teenuste rahastust
17.06.2009
Uued linnakaardid aitavad ka ratastoolis ja vaegnägijast turisti
10.06.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis venekeelne infoteatmik „Abiks puudega inimesele”
10.06.2009
Tallinna Invatakso teenus areneb