Tallinna Invatakso teenus areneb

Raperess
10.06.2009

Mullu 10 aastaseks saanud Tallinna invatakso leiab üha enam kasutajaid, taksojuhid saavad vajalikku koolitust ja teenuse kättesaadavus muutub mugavamaks.

Invataksoteenust osutatakse Tallinnas sügava ja raske liikumis-, nägemis- ja liitpuudega inimestele alates 1998. aastast, seda koordineerib MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Teenust finantseerib Tallinna linn ja tänavu on sellele eelarvest eraldatud 3,1 miljonit krooni.

Aasta eest võeti Tallinnas kasutusele uus magnetiline sõidukaart, mille alusel osutavad teenust Tulika Takso ja invabussi taksoteenust linna aktsiaselts Termaki Autopargi AS. Klient saab taksot kasutada Tallinna linna poolt doteeritud limiidi ulatuses ja tasub omaosalusena ¼ arvest. Ratastoolibussi takso tellimisel on vajalik anda tellimus vähemalt 12 tundi varem.

Taksoteenuse kasutajaid on Tallinnas praegu 803, enim kliente on Lasnamäe linnaosas, vähim Pirital. Keskmiselt teevad puuetega inimesed taksoga 1792 sõitu ja invabussi tellimusi on ratastoolikasutajal 488.

„Üha suureneb teenuse kasutajate seas eakate liikumispuudega inimeste osakaal, sest transport on neile vajalik erinevate tervishoiu- ja raviteenuste kättesaamiseks," ütles abilinnapea Merike Martinson. „Tänavu on lisandunud 77 uut klienti."

Koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti spetsialistidega on püütud otsida uuenduslikke ja klientidele soodsamaid lahendusi. Taksot saab tellida ööpäevaringselt telefonilt 612 0030, e-meiliga info@tulika.ee, faksiga 6120013 ja kevadel käivitus võimalus tellida taksot mobiilisõnumi teel numbrilt 53345859. SMS teel tellimine on oluline mitte ainult vaegkuuljatele ja kurtidele, vaid ka kõnepuudega isikutele.

Sellest aastast on taksoteenuse materjalid kättesaadavad ka vene keeles.

Probleemide ennetamiseks ja klientide paremaks teenindamiseks on Tallinna Puuetega Inimeste Koda tegelnud aktiivselt takso- ja invabussijuhtide koolitamisega, koolitajad on Põhja Eesti Pimedate Ühingust, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingust ja Nõmme Vaegkuuljate Seltsist, kes selgitavad koolitustel abistamise eripära sõltuvalt puude liigist. Seni on vastavat koolitust saanud 228 taksojuhti.

Teenusele registreeruvaid kliente võetakse vastu Endla 59 teisipäevast neljapäevani kell 10- 16, infot saab igal tööpäeval kella 10-16 telefonil 655 4160. Taksokaartide väljastamisel teatatakse klientidele kaardi kasutamise aeg koos infolehega. Kaarte pikendatakse peale kehtiva puude otsuse esitamist. Lisainfot saab aadressilt http://www.tallinnakoda.ee/

VEEL UUDISEID

17.06.2009
Uued linnakaardid aitavad ka ratastoolis ja vaegnägijast turisti
10.06.2009
Tallinna Vaimse Tervise Keskus hakkab koordineerima välisprojekti
10.06.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 17. juunil
10.06.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis venekeelne infoteatmik „Abiks puudega inimesele”
05.06.2009
Käivitub vaimupuudega inimeste tööprojekt