Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis venekeelne infoteatmik „Abiks puudega inimesele”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on valminud venekeelne infoteatmik "Abiks puudega inimesele 2009", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele.

Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine Tiiu Hermat: "Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel on võimalik taotleda. Eeskätt püüame teatmiku abil suurendada nende puudega inimeste teadlikkust, kes ei oma ligipääsu internetis leiduvale infole ja seetõttu ei pruugi oma õigustest ja võimalustest piisavalt teadlik olla, kuna infot uute teenuste ja toetuste kohta tuleb pidevalt juurde."

Venekeelse trükise tiraazh on 1000 eksemplari.

Infoteatmikke jagatakse Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on materjal kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

Infomaterjali väljaandmist toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 20 000 puudega inimest, kellest 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

VEEL UUDISEID

10.06.2009
Tallinna Vaimse Tervise Keskus hakkab koordineerima välisprojekti
10.06.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 17. juunil
10.06.2009
Tallinna Invatakso teenus areneb
05.06.2009
Käivitub vaimupuudega inimeste tööprojekt
19.05.2009
Ratastoolisõidu võidusõit 31. mail