Käivitub vaimupuudega inimeste tööprojekt

Raepress
5. juuni 2009

Abilinnapea Merike Martinson külastas päevakeskust Käo, tutvumaks projekti käivitamisega, mille eesmärgiks on eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul.

Päevakeskus Käo on algatanud ja saanud heakskiidu Euroopa Liidu Inimressursi arendamise rakenduskava kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamise meetme projektile, mille eesmärgiks on eakohaselt kaasata vaimupuudega inimesi ette valmistuma tööeluks ja seejärel paindlike meetmete toel tööturule sisenema.

Projekti juhtpartner on Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks ja viis partnerit erinevatest Eesti sotsiaal- ja kutseõppeasutustest, projekti juhib päevakeskus Käo.

Projekti töörühm viib läbi sotsiaalse tugivõrgustiku koolituse koostöös Jyväskylä Ülikooliga. Toetatakse vaimupuudega inimeste tööeluks ettevalmistamiseks kasutusel olevate pilootõppekavade rakendamist kutseõppeasutustes ja vaimupuudega inimeste tööpraktika kohandamist kutseõppe raames. Eraldi innovaatiliseks tegevusliiniks on vaimupuudega inimeste ja potentsiaalsete tööandjate jaoks vajaliku tugiinfoportaali loomine.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegu jätkuprojektiga, mille eesmärk on luua kvalifitseeritud üle-eestiline tugistruktuur ning vastavad tingimused vaimupuudega inimeste aktiivseks kaasamiseks tööturule. „Sisuliselt võimaldab see projekt pärast läbitud kutseõpet vaimupuudega noortel tööellu lülituda ja osaleda ühiskonnas võrdväärsena,“ ütles Martinson.

„Päevakeskuse Käo arenguprioriteediks on enda klientidele paindlike tööturutingimuste loomine Kopli Lastekodu vabanevatesse ruumidesse, et reaalselt kaasata sinna projekti raames tööeluks ettevalmistunud noori,“ ütles projekti juht, Käo päevakeskuse direktor Merike Melsas. „Et kõiki vajalikke arenguid tagada, on oluline Päevakeskuse Käo meeskonna koolitamine personali töötaseme tagamiseks. Selleks moodustame arendusmeeskonna, kes asub Päevakeskus Käo kommunikatsioonikeskuse baasil looma koostöösidemeid Soomes asuva Ruskeasuo kooliga,“ tutvustas plaane projektijuht.

Kolm aastat kestva projekti kulud kaetakse 95% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja projekti hoidjaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

VEEL UUDISEID

10.06.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 17. juunil
10.06.2009
Tallinna Invatakso teenus areneb
10.06.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis venekeelne infoteatmik „Abiks puudega inimesele”
19.05.2009
Ratastoolisõidu võidusõit 31. mail
13.05.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 20. mail