Intervallhooldus aitab puuetega laste vanemaid

Raepress
13. mai 2009

Tallinnas pakutakse puuetega laste vanematele ja hooldajatele intervallhoolduse teenust, mis võimaldab ajutist puhkust keskmise, raske ja sügava puudega 3-18 aastase lapse hooldamisel.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul kogub alates 2006. aastast kasutusel olev teenus järjest suuremat populaarsust ja selle kasutajate arv on kolme aastaga tõusnud viis korda. „Intervallhooldus võimaldab lastevanematele ajutist leevendust ja rahulikku puhkust teadmisel, et lapsele on tagatud tema eale ja seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, kasvatamine ja arendamine ning vajadusel meditsiinilise abi korraldamine,“ rääkis Martinson.

Teenuse saamiseks tuleb lapsevanemal või hooldajal esitada avaldus elukohajärgsele sotsiaalhooldekande osakonnale ja seda osutatakse lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja, lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse ning lastekodu vahel sõlmitud lepingu alusel. Igal lapsel on õigus saada teenust kuni 30 kalendripäeva aastas, erandjuhtudel ja kokkuleppel sotsiaalhoolekande osakonnaga ka rohkem, seda võib kasutada ka osade kaupa.

Igakordne teenuse kasutamine lepitakse lastekoduga kokku üldjuhul kaks nädalat enne teenusele asumist. Kui laps kasutab lasteasutusse või kooli sõitmiseks invatransporti ja ta vajab seda ka intervallhoolduse ajal, tuleb lapsevanemal või hooldajal invatranspordi teenuse häireteta kasutamiseks sotsiaalhoolekande osakonnaga kokku leppida vähemalt kuu aega enne intervallhooldusele asumist.

Intervallhoolduse teenust osutatakse Tallinna Lastekodu Lasnamäe keskuses aadressil Võidujooksu 18/Pae 37. Teenuse hind Tallinnas elavale lapsele on 75 krooni ööpäev ja vabade kohtade olemasolul võetakse hooldada ka väljaspool Tallinna elavaid lapsi, kuid nende laste vanematel tuleb teenuse eest maksta täies mahus - 539 krooni ööpäev.

Enne teenuse kasutamist oleks soovitav Lasnamäe keskust külastada ja tutvuda sealsete kasvatajatega ning hooldustingimustega.

Lähemat informatsiooni teenuse kohta saab Tallinna Lastekodu Lasnamäe keskusest telefonil 606 4470.

VEEL UUDISEID

10.06.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis venekeelne infoteatmik „Abiks puudega inimesele”
05.06.2009
Käivitub vaimupuudega inimeste tööprojekt
19.05.2009
Ratastoolisõidu võidusõit 31. mail
13.05.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 20. mail
12.05.2009
Tallinn taotleb puudega inimeste haigushüvitisteks soodsamat korda