Tallinn taotleb puudega inimeste haigushüvitisteks soodsamat korda

Raepress
12. mai 2009

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule eelnõu, mille kohaselt tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmiseks. Muutmise eesmärk on sätestada ravikindlustuse seadus ning töötervishoiu ja tööohutuse seadus redaktsioonis, mis tagaks puudega isikutele ja nende tööandjatele haigushüvitise maksmisel soodsama olukorra.

Tänavune riigi lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste seadus sätestab ka muudatused ravikindlustuse seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Tallinna linna abipaketist lähtuvalt pöördub Tallinna linn Vabariigi Valitsuse poole, et algatada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmine selliselt, et puudega isikul oleks haigestumise korral omavastutus 1–3 päeva ning alates 4. päevast maksaks haigushüvitist haigekassa.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on ettepaneku eesmärgiks tagada puudega inimestele vajalik sotsiaalne kaitse. „Meie ettepaneku kohaselt tuuakse ravikindlustuse seadusesse ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse erand ning puuetega inimestele ning puuetega inimeste tööandjatele luuakse soodsamad tingimused, võrreldes isikute ja tööandjatega, kelle töötamine ei nõua tööandjalt eritingimusi töökohtade kohandamisel. On oluline säilitada puuetega inimeste tööhõive, mis on Eesti keskmisest tööhõivest 3,5 korda madalam. Kui haiguspäevade hüvitamise on kasvõi osaliselt tööandjate kohustus, on suur tõenäosus, et puudega inimeste töökohad koondatakse esimestena ning puudega isikutel oleks suuri raskusi uue töökoha saamisel.“

Ravikindlustuse seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses soodsamate tingimuste loomine haigushüvitiste maksmisel puudega isikutele võiks olla üheks puuetega inimeste tööhõivet säilitavaks ja suurendavaks täiendavaks meetmeks juba riigi poolt rakendatud meetmete reas nagu spetsiaalsed tööturumeetmed, töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu osaline tasumine tööandja eest.

VEEL UUDISEID

19.05.2009
Ratastoolisõidu võidusõit 31. mail
13.05.2009
Intervallhooldus aitab puuetega laste vanemaid
13.05.2009
TPIK kutsub puuetega laste vanemate tugirühma kohtumisele 20. mail
04.05.2009
Taksot saab tellida mobiilisõnumi abil
23.04.2009
Tule osale puuetega laste vanemate tugirühmas