Häirenuputeenuse infotund liikumispuuetega inimestele 15. aprillil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub liikumispuudega inimesi ja nende lähedasi osalema 15. aprillil kell 16 häirenuputeenust tutvustaval infotunnil Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Häirenuputeenust tutvustavad Imbi Eesmets Tallinna Hoolekande Keskusest ja Maarja Seppel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.

Soovitav eelregistreerimine kuni 14. aprillini telefonil 6564048 või e- posti aadressil: koda@tallinnakoda.ee


Alates 2007. aasta suvest pakub Tallinna linn häirenuputeenust koduteenuseid saavatele isikutele. 2009. aasta jooksul soovib linn laiendada teenusekasutajate ringi puuetega inimestele ning neile kodus elavatele eakatele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad kukkuda, kuid ei ole linnaosade koduhoolduse kliendid.

Teenuse eesmärk: suurendada eakate ja puuetega inimeste turvatunnet läbi mobiilse häirenupu kasutamise. Mobiilset häirenuppu kasutades on kliendil võimalus saada otseühenduse Häirekeskusega ja kutsuda abi. Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kus inimene ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt oma eluruumi ust avama.

Teenuse osutamise eelduseks on lauatelefoni olemasolu kliendi kodus ja teenuse osutajale juurdepääsu tagamine kliendi eluruumile.
Tasumine. Klient tasub häirenupuga abi kutsumise eest kohaliku kõne hinna ja telefonioperaatori testkõnede kulu. Kõik seadmed antakse kliendile tasuta kasutamiseks.

Abistamine. Kliendi lähedased korraldavad kliendi abistamise linna ametiasutuste tööajal; Tallinna Hoolekande Keskus abistab klienti töövälisel ajal.

Teenus pakub füüsilist abi, turvatunnet, psühholoogilist toetust ja tuge koduhooldusele. Abi vajanud klientide väljakutsete peamisteks põhjusteks on terviseprobleemid (kukkumised, südamerütmihäired, õhupuudus, nõrkus, ajutine liikumisvõimetus). Vajadusel on kaasatud kiirabi, kes hindab inimese tervislikku seisundit ja vajaduse korral viib inimese haiglasse.

Häirenuputeenus tagab kiire ja professionaalse abi, hoiab ära kliendi kodu välisukse lõhkumise ja võib päästa abivajaja elu.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

14.04.2009
TPIK kutsub 26. aprillil osalema spordipäeval
07.04.2009
TPIK kutsub 22. aprillil filmiõhtule
06.04.2009
Tallinna Ülikooli infotund erivajadustega noortele, 20. aprill
06.04.2009
Häirenupusüsteemi laiendatakse ka liikumispuudega inimestele
23.03.2009
TPIK kutsub 8. aprillil puuetega laste peresid infotunnile