Häirenupusüsteemi laiendatakse ka liikumispuudega inimestele

Raepress
3. aprill 2009

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on otsustanud laiendada seni koduhooldusel olevate üksikvanurite puhul kasutatavat häirenupusüsteemi ka liikumispuuetega inimeste hoolekandes.

“Seni üksielavate vanurite puhul rakendatud häirenupusüsteemi vajavad ka liikumispuuetega inimesed, kes abitusse olukorda võivad sattuda,” sõnas abilinnapea Merike Martinson

Tallinna Puuetega Inimeste Koja, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu ja Tallinna Hoolekande Keskuse koostöös selgitatakse välja liikumispuudega inimesed, kes häirenuputeenust vajaksid ning sotsiaalvalve süsteem paigaldatakse abivajajate kodudesse kuu aja jooksul.

Merike Martinsoni sõnul on senised väljakutsed olnud peamiselt seotud kukkumistega ning koduses keskkonnas tekkinud probleemidega, mille puhul tihti on kaasatud kiirabi.

„Meie teenus on seni olnud tasuta, kuid häirenupusüsteemiga liitumiseks on huvi üles näidanud ka selliste eakate omaksed, kes koduhooldusel pole ning kaalumisel on teenuse laiendamine soovijatele tasulisel kujul.“

Häirenupud on nüüdseks paigaldatud Mustamäele, Lasnamäele, Nõmmele ja Põhja-Tallinnasse, Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kavandab süsteemi laiendamist sel aastal vähemalt 150-le inimesele.

Mobiilse häirenupu omaja saab abi olukordades, kus ta ei saa ise liikuda ja abistajatele ust avada: arstiabi, liikumisvõimetus või päästeolukorrad. Tänu korteris paiknevatele valveseadmetele saab abivajaja häirenupu kaudu ööpäev läbi sõnalise kontakti Tallinna abitelefoniga 1345, kelle töötaja edastab teate vastavalt kellaajale ja vajadusele kas linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale, sotsiaalvalve teenuse osutajale või häirekeskusele, kiirabile, päästeametile.

Tallinna eelarves on tänavu häirenupusüsteemi toimimiseks ja laiendamiseks kaks miljonit krooni.

VEEL UUDISEID

07.04.2009
TPIK kutsub 22. aprillil filmiõhtule
06.04.2009
Tallinna Ülikooli infotund erivajadustega noortele, 20. aprill
06.04.2009
Häirenuputeenuse infotund liikumispuuetega inimestele 15. aprillil
23.03.2009
TPIK kutsub 8. aprillil puuetega laste peresid infotunnile
10.03.2009
Abilaegas avas e-nõustamise