Tallinna noortenõukogu arutas tänavusi tegevusplaane

Raepress
11. veebruar 2009

Esmaspäeval toimus linnapea Edgar Savisaare juhtimisel selle aasta esimene Tallinna linna noortenõukogu, kus arutati aasta tegevuskavasid ning täpsustati ka konkreetseid ettevõtmisi.

Koosoleku põhiteemadena arutati noortenõukogu 2009. aasta prioriteete - liikumispuuetega noorte ligipääsu noortekeskustele ja haridusasutustele ning Tallinna linna noortevolikogu pilootprojekti. Ühiselt lepiti kokku, et suuremateks ettevõtmisteks sellel aastal on Tallinna haridusasutuste ja noortekeskuste liikumispuuetega noortele ligipääsetavuse võimaluste kaardistamine ning noortenõukogu liikmete ja linnavalituse liikmete ühine väljasõiduistung, et koos arutada noorte ideid ja muresid. Samuti tõdeti, et senisest enam tuleb tähelepanu pöörata nii sise- kui väliskommunikatsioonile, et kaasata rohkem noorte- ja õpilasühendusi ning üliõpilasi.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on noortenõukogu oma tegutsemisperioodil algatanud juba mitmeid positiivseid ettevõtmisi, näiteks jalgrattahoidjate paigaldamise noortekeskuste ning koolide juurde ja kutsunud ellu noortevolikogu loomise idee. “Noored osalevad aktiivselt rahvusvahelistes võrgustikes ja on kaasatud erinevatesse töörühmadesse või koosolekutesse, et noored saaksid neid puudutavates teemades kaasa rääkida,” märkis Jäppinen. “Noortenõukogu näol on tegemist jätkusuutliku organisatsiooniga ja nende tegevus üksnes kinnitab seda, et noortel on tahe kaasa rääkida olulistes küsimustes ja muuta linnakeskkonda seeläbi noortesõbralikumaks.”

Tallinna linna noortenõukogu on Tallinna linnavalitsuse juurde kuuluv alatine komisjon, mis loodi 2004. aastal ning mille ülesandeks on kujundada linna noorsoopoliitika strateegilisi arengusuundi, analüüsida noorsootöö arengukava ja noorsootööd reguleerivaid õigusakte ning teha ettepanekuid noorsootöö parendamiseks. Noortenõukogu koosseisu suuruseks on kuni 23 liiget, kellest üheksa liiget on noorteorganisatsioonide, kelle tegevuskoht on Tallinna linna haldusterritooriumil esindajad. Noortenõukogu on koht, kus noored saavad ise öelda, mida nad linnalt ootavad ja kaasa rääkida noorte jaoks tähtsates otsustusprotsessides.

Lisainfo:
Marko Ool
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
tel: 640 46 47
Marko.Ool@tallinnlv.ee

VEEL UUDISEID

17.02.2009
TPIK kutsub 4. märtsil puuetega laste peresid infotunnile
16.02.2009
Algavad viipekeele kursused
13.02.2009
Tallinna Linnavalitsus pakub tasuta tööõigusalast nõu
10.02.2009
SoM pressiteade: Puudega laste hooldajatoetuse summasid ei ole vähendatud
09.02.2009
Sületeenus Tallinna autobussijaamas jätkub