Alates 01. märtsist muutub kooldajatoetuse maksmise kord

Postimees
20.01.2009

Alates 1. märtsist 2009 muudetakse puudega lapse vanemale või võõrasvanemale määratud hooldajatoetuse maksmise korda. Kuni 28. veebruarini 2009 makstakse pensioniametite kaudu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8 alusel hooldajatoetust 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ja 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, vahendas sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja.

Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale pensioniametite kaudu määratud hooldajatoetuse otsused tunnistatakse kehtetuks alates 1. märtsist 2009. Samast tähtajast on puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse maksmise otsustamine valla- või linnavalitsuse pädevuses. Kohalik omavalitsus kaalub ka muid võimalusi puudega isikule abi osutamiseks. Edasise hooldusvajaduse hindamiseks tuleb isikul võtta ühendust elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.

Alates 1. märtsist 2009 otsustab hooldajatoetuse maksmise jätkamise ja hooldajatoetuse suuruse kohalik omavalitsus.Kui isiku ravikindlustuse aluseks on üksnes hooldajatoetuse saamine, siis lõpeb praegune ravikindlustus ühe kuu möödudes riigipoolse hooldajatoetuse maksmise lõpetamisest.Otsus hooldajatoetuse määramise kehtetuks tunnistamise kohta on soovi korral kättesaadav elukohajärgses pensioniametis alates 1. märtsist 2009.Sotsiaalkindlustusameti pensioniametid teavitasid hooldajatoetuse maksmise korra muutumisest kirjalikult nii kohalikke omavalitsusi kui ka hooldajatoetuse saajaid.

VEEL UUDISEID

09.02.2009
Sületeenus Tallinna autobussijaamas jätkub
06.02.2009
TPIK kutsub puudega inimesi osalema inglise keele vestlusgrupis
04.02.2009
Pensionide ja toetuste väljamaksu kohta võib küsida infotelefonilt
29.01.2009
SKA pressiteade: Pension laekub panka viiendal kuupäeval
28.01.2009
Tallinn suurendab retseptiravimite hüvitust