SKA pressiteade: Pension laekub panka viiendal kuupäeval

Sotsiaalkindlustusamet
Pressiteade, 29. jaanuar 2009

Rohkem kui 94 000 pensionärile ja puudega inimesele, kes pensioni või sotsiaaltoetuse kättesaamiseks avasid pangakonto, kantakse raha arvele iga kuu 5. kuupäeval päeva jooksul.

Seni oma pensioni, toetuse või hüvitise postkontorist või kojukandega saanud ja nüüd pangaga liitunud inimesed on harjunud raha kätte saama kindlal kokkulepitud päeval vahemikus 1. - 20. kuupäevani. Nüüd tuleb harjuda senisest võib-olla erineva kuupäevaga ja teadmisega, et kui raha ei ole laekunud arvele kohe 5. kuupäeva hommikul, siis laekub see päeva jooksul kindlasti.

Neil pensionäridel ja toetuste saajatel, kes soovivad oma raha välja võtta Postipangast, soovitame seda teha 5. ja 20. kuupäeva vahel. Sellega väldite võimalikke pikki järjekordi postkontoris.

Nendele inimestele, kes said varem oma pensioni, toetuse või hüvitise postkontorist või kojukandega ja kellele uue korra kohaselt jätkatakse kojukannet, olgu siis enda või riigi kulul, tuuakse raha kätte samal kuupäeval kui varem.

Sotsiaalkindlustusametis kehtestatud pensionide, toetuste ja hüvitiste pangaülekannete tegemise tähtajad on:

pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule - iga kuu 5. kuupäev

peretoetused, vanemahüvitis (Tallinna ja Virumaa pensioniameti piirkonnas) - iga kuu 8. kuupäev

peretoetused, vanemahüvitis (Pärnu ja Tartu pensioniameti piirkonnas) - iga kuu 9. kuupäev

elatisabi - iga kuu 9. kuupäev

tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele - iga kuu 12. kuupäev

Kui väljamakse kuupäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, siis makstakse raha välja eelneval tööpäeval.

Need inimesed, kes tänaseks ei ole oma otsust teinud ega avaldust esitanud, peavad uue väljamakseviisi siiski lõpuks valima. Veebruaris nad oma pensionist või toetusest siiski ilma ei jää, see makstakse välja varem kehtinud kuupäeval endisest kohast.

VEEL UUDISEID

06.02.2009
TPIK kutsub puudega inimesi osalema inglise keele vestlusgrupis
04.02.2009
Pensionide ja toetuste väljamaksu kohta võib küsida infotelefonilt
02.02.2009
Alates 01. märtsist muutub kooldajatoetuse maksmise kord
28.01.2009
Tallinn suurendab retseptiravimite hüvitust
28.01.2009
Ümberkorraldustest tööealiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ja püsiva töövõimetuse tuvastamisel