Puudega inimeste sotsiaaltoetused

Neile, kellel oli enne puude kehtivusaja lõppu sügav või raske puue määratud, makstakse toetuse miinimumsumma ja selle said nad enne jõule ja aastavahetust kätte. Uutele taotlejatele ja inimestele, kellele on varasemalt määratud keskmine puue, alustatakse puude määramist sel nädalal. Toetuse miinimumsumma saavad nad kätte jaanuaris.

Milliseid toetusi puudega tööealised saavad?

Puudega tööealistele inimestele makstakse enamasti töövõimetuspensioni ja lisaks sellele toetust sõltuvalt inimese lisakuludest:

* Puudega inimeste sissetuleku tagab reeglina töövõimetuspension. Töövõimetuspensioni saamine ei piira õigust tööd teha ja töötasu saada.
* Puudega tööealiste inimeste toetuste suurus on 260-840 krooni, sõltuvalt inimese lisakuludest. Toetus ei ole puudega inimese sissetulek, selle eesmärk on puudest tingitud lisakulude osaline katmine.

Seadusemuudatused:


* Uus puude määramise ja lisakulude arvutamise kord hakkas kehtima 1. oktoobrist 2008.
* Toetust makstakse lisakulude alusel ehk toetuse suurus sõltub nüüd sellest, kui aktiivne inimene on, kuidas ta kasutab erinevaid võimalusi jne. Lisakulude suuruse arvutamiseks on välja töötatud algoritm.
* Uue süsteemi väljatöötamisse olid kaasatud puuetega inimeste organisatsioonid.
* Töövõimetuspensionite määramise põhimõtted ei muutunud, kuid muutus menetlus – see ei alga enam arsti juurest, vaid inimesed esitavad taotluse pensioniametile.

Töövõimetuspensionid on välja makstud

Süsteemi muutmisest tulenevad töövõimetuspensionide maksmisega seotud probleemid on lahendatud. Töövõimetuspensionide väljamaksmist alustati novembris. Uute taotluste läbivaatamine võtab aega kuni poolteist kuud, see on uue menetluse tavapärane pikkus.

Detsembri seisuga on kõikidele taotlejatele, kelle töövõimetuspensioni määramiseks vajaminevad dokumendid on olemas, töövõimetuspension välja makstud. Kui töövõimetuspensioni väljamaksmine viibib, võib Sotsiaalkindlustusametist (SKA) uurida, milliste dokumentide puudumine on viibimise põhjuseks.

Puuetega tööealiste inimeste toetused hilinevad

Toetuste määramise uue korraga seotud tehniliste probleemide tõttu hilineb puudega inimeste toetuste väljamaksmine.

Hilinemine puudutab neid tööealisi puudega inimesi, kes esitasid ekspertiisitaotluse peale 1.oktoobrit.

* Sügava ja raske puudega tööealised
Neile, kellel oli enne puude kehtivusaja lõppu sügav või raske puue määratud, makstakse toetuse miinimumsumma ja selle said nad enne jõule ja aastavahetust kätte. Seda makstakse kuni lisakulude õige suuruse tuvastamiseni. Toetuse õige suuruse saab tuvastada uue aasta alguses, vahe makstakse tagantjärele.
* Keskmise puudega tööealised ning uued taotlejad
05. jaanuaril alustab SKA puude raskusastme määramist uutele taotlejatele ja inimestele, kellele on varasemalt määratud keskmine puue. IT lahendus selleks on valmis.

Jaanuaris saavad kõik taotlejad, kellele on määratud puue, toetuse kätte miinimummääras (260 krooni). Inimestele, kes on esitanud taotluse oktoobris või novembris ning kellele on varasemalt määratud raske või sügav puue, jätkatakse 260 kroonise toetuse maksmist jaanuaris ja veebruaris.

Millal hakatakse toetusi õiges suuruses välja maksma?

Aasta alguses valmib puudest tingitud lisakulude arvutamise IT lahendus ning veebruaris alustatakse toetuste väljamakseid õiges suuruses osaliselt. Toetuse vahe makstakse kinni tagantjärele.

Mitut inimest toetuste väljamaksmise viibimine puudutab?

* Puudega lastele ja puudega vanaduspensioniealistele inimestele ning ka paljudele puudega tööealistele – kokku üle 100 000 inimesele makstakse sotsiaaltoetused ja töövõimetuspensionid välja õigeaegselt.
* 1200 tööealisele inimesele, kes esitasid taotluse peale 1. oktoobrit, on toetus välja makstud, umbes sama palju inimesi ootab veel toetuse saamist. Järjest makstakse toetusi välja ja neid, kelle toetus hilineb, jääb iga päevaga vähemaks.

Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
eli.lilles|ä|sm.ee
www.sm.ee

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus võeti vastu 2007. aastal ning see hakkas kehtima 1. jaanuarist 2008.

VEEL UUDISEID

16.01.2009
Martinson peab nõu puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega
16.01.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2008. aastal
13.01.2009
Abivajajad saavad tasuta õigusabi Tallinna Ringkonnakohtu ruumes
30.12.2008
Tallinn maksab toetust puudega lastele
23.12.2008
Tallinn jätkab puuetega inimestele soodustuste ja teenuste osutamist ajutise korraga