Muutub puudega lapse toetuse määramise kord

Raepress
02.12.2008

Tallinna Linnavalitsuse uue määrusega kinnitatakse perekonna sissetulekust sõltuvate ja mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad ning aruande vorm 2009. aastaks.

Perekonna sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks on lastele, puuetega isikutele, eakatele, teistele abivajajatele makstavad toetused ja muud toetused. Nende sotsiaaltoetuste piirmäärad võrreldes 2008. aasta piirmääradega ei muutu.

Küll aga muutuvad pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetus ja puudega lapse toetuse piirmäärad, tõustes 850 kroonilt 1 000 kroonini.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on piirmäära tõstmisel lähtutud võrdse kohtlemise printsiibist ja tõstetud puudega lapse toetuse piirmäär täiskasvanud puudega inimesele makstava toetuse piirmääraga samale tasemele. „Järgmisest aastast hakatakse puudega lapse toetust ja pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetust maksma ühtse programmi alusel ja viimast korda tuleb esitada taotlus puudega lapse toetuse saamiseks. Edaspidi ei pea seda uuesti taotlema, mis muudab toetuse saamise mugavamaks," ütles Martinson.

Toetuse taotlusi võetakse vastu kogu aasta jooksul.

VEEL UUDISEID

11.12.2008
Invatakso kasutajad saavad detsembris ja jaanuaris rohkem sõita
09.12.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 17. dets jõulukontserdile
08.12.2008
Kohtumisõhtu Vilen Künnapuga 10. detsembril
28.11.2008
Tallinna Invakomisjon tegi aastakokkuvõtteid
28.11.2008
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool sai uue ilme