Tallinna Invakomisjon tegi aastakokkuvõtteid

Raepress
25. november 2008

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses toimunud Tallinna Invakomisjoni koosolekul tehti kokkuvõtteid aasta tööst ning tänati häid lepingupartnereid.

Abilinnapea Merike Martinson nentis, et Invakomisjon on linnavalitsusele olnud heaks koostööpartneriks. „Pole olnud teemasid, mis käsitlusest kõrvale heidetakse või probleeme, millele ei püüta lahendust leida,“ ütles Martinson. „Heaks koostöö näiteks sel aastal on olnud ühiselt kavandatud ja korraldatud ja tänu puuetega inimeste organisatsioonidele edukalt läbiviidud invamess.“

Koosoleku aruteluteemaks oli ka puuetega inimeste hooldus Tallinnas: tööealiste puuetega inimeste ja puuetega laste hooldamine, samuti puuetega laste hooldajateenuse üle andmine omavalitsustele.

Invakomisjon käib koos kord kvartalis. Tänavu on tegeldud puuetega laste haridusteemadega, puuetega inimeste vajaduste väljaselgitamise uuringuga; käivitatud on uus puuetega inimeste sõidusüsteem, välja antud uued invatakso magnetkaardid; tööle on rakendatud nägemispuudega lastele ja nende peredele suunatud nõustamissüsteem, oluliselt lühendatud puuetega inimeste korterijärjekorda ning valmimas eluruumi kohandamise alusdokumendi vorm.

VEEL UUDISEID

08.12.2008
Kohtumisõhtu Vilen Künnapuga 10. detsembril
02.12.2008
Muutub puudega lapse toetuse määramise kord
28.11.2008
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool sai uue ilme
24.11.2008
Kutse Tallinna Puuetega Inimeste Koja infoüritusele 3. dets kell 15
24.11.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 17. dets jõulukontserdile