Notarite Koda pakub tasuta õigusabi puuetega inimestele 20. nov. Tegevuskeskuses

Eesti Notarite Koja juristid ja notarikandidaadid nõustavad õigusabi vajajaid notari tegevusega seotud valdkondades, nt kinnisvaratehingud, pärimisõigus, perekonnaõigus ja äriõigus (vt täpsemalt alljärgnevalt).

Nõustamine on tasuta ja toimub:
20. november, 12.00 - 15.00, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus(Endla 59, Tallinn, tel 6564048 )

NB! Soovijatel palume eelnevalt registreerida.

Samuti on võimalik pöörduda Eesti Notarite Kotta, aadressil Viru tn 4, Tallinn või helistada nõuandetelefonil 617 7907.

Nõustamisprojekt viiakse läbi koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

Õigusalase nõustamise valdkondade loetelu ning näidisküsimused.

Perekonnaõigus

1. Abikaasade varalised suhted ehk milline vara on abikaasade ühisvara, milline vara on abikaasa lahusvara.
2. Abielu lõppemisel abikaasade ühisvara jagamine.
3. Abieluvaraleping. Selle sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
4. Vanema, lapse ja/või vanavanema ülalpidamiskohustus perekonnas ja ülalpidamiselepingud.
5. Eestkostetava isiku varaga tehingute tegemine.

Pärimisõigus

KUIDAS PÄRIDA?

1. Kes on pärija ning millised on pärija õigused ja kohustused.
2. Kuidas pärida, s.h millised on pärija õigused ja kohustused ning kuidas pärimismenetlust alustada:
a. Testamendi, s.h abikaasade vastastikuse testamendi järgi;
b. Pärimislepingu järgi;
c. Seaduse järgi.
2. Abikaasa pärijana ning abikaasade vastastikune testament. Selle tegemine ning õiguslikud tagajärjed.
3. Kes on asepärijad ja järelpärijad ning mida peavad nimetatud pärijad tegema päriandi vastuvõtmiseks.
4. Millal on isikul õigus pärida sundosa, sundosa pärimise eeldused.

KUIDAS PÄRANDADA?

1. Millised on pärandaja õigused ja kohustused.
2. Kuidas pärandada oma vara ning millised on ühe või teise pärandi tegemise plussid ja miinused:
a. testamendi tegemisel (erinevad testamentide liigid, testamentide koostamine ja muutmine ning testamendi tühistamine ning teised
testamente puudutavad küsimused);
b. abikaasade vastastikuse testamendi tegemisel (kes saab teha abikaasade vastastikust testamenti, kuidas seda muuta, tühistada ning teised testamente puudutavad küsimused);
c. pärimislepingu tegemisel (kuidas teha pärimislepingut, kuidas seda muuta, milline on lepingu sisu ning teised pärimislepinguid puudutavad küsimused)
d. seadusjärgne pärimisel.

Lepingu- ja kinnisvaraõigus

1. Kuidas müüja, kinkida või muul viisil võõrandada kinnisvara.Millised on müüja/kinkija ja ostja/kingisaaja kohustused.
2. Omandiga seonduvad küsimused.
3. Kuidas seada hüpoteeki ning mida tuleb hüpoteegi seadmisel meeles pidada (nt panga laenu võtmisel kinnisvara tagatisel).
4. Mida annab servituudi seadmine ning millal seda vaja on (nt on vaja kasutada naaber kinnisasja oma kinnsiasjale saamiseks).
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
6. Väljaspool perekonnasuhteid sõlmitavad ülalpidamislepingud.

Ühinguõigus

1. Kuidas asutada äriühingut ning kuidas muuta olemasoleva äriühingu äriregistrisse kantud andmeid;
2. Kuidas müüja äriühingut ning kuidas osta äriühingut.
3. Millised on äriühingu osanike, aktsionäride või liikmete õigused ja kohustused ning vastutuse alused.

VEEL UUDISEID

19.11.2008
Millest on tingitud viivitused puudega tööealiste inimeste sotsiaaltoetuste ja töövõimetuspensioni maksmisel?
18.11.2008
Erika tänaval avati 136 korteriga munitsipaalmaja
17.11.2008
Abilaegas annab hommikupoolikuti nõu
13.11.2008
Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus pakub teenuseid
05.11.2008
Tule ja osale 12. nov. filmiõhtul Tegevuskeskuses