TPIK kutsub osalema 12. nov toimuval ümarlaual puuetega inimeste hooldusküsimustes

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puuetega inimeste hooldajaid ja ühingute esindajaid osalema puuetega inimeste hooldusküsimustega
seonduval ümarlaual kolmapäeval, 12. novembril kell 15.30 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Raske, sügava puudega inimesed vajavad selleks, et igapäevaelus hakkama saada tihti personaalset, intiimset abi - abi, mis nõuab tõsist füüsilist
pingutust. Mõned puudega inimesed vajavad pidevat juhendamist ja kellegi kohalolekut.

Puuetega inimeste hooldusküsimustes toimuval ümarlaual püüame üheskoos leida vastuseid järgmistele küsimustele:

Kas puudega lähedase abistamine on lähedaste mure või tuleb appi kogukond kus elame?

Milliseid hooldusteenuseid ja kui suures mahus me vajame?

Milline osa selles töös on hooldajatel ja milline teenuste osutajatel?

Millist abi vajavad puudega inimesed ja nende hooldajad?

25. novembril tuleb Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjonis arutluse alla puuetega inimeste hooldusvajadusega seonduv, kutsume teid üles avaldama oma arvamust selles küsimuses.

Eelregistreerimine 11. novembrini tel 656 40 48, 55672585 või e-posti aadressil: tauno@tallinnakoda.ee

Käesolev ümarlaud viiakse läbi projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”
raames. Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, Tallinn

VEEL UUDISEID

13.11.2008
Notarite Koda pakub tasuta õigusabi puuetega inimestele 20. nov. Tegevuskeskuses
13.11.2008
Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus pakub teenuseid
05.11.2008
Tule ja osale 12. nov. filmiõhtul Tegevuskeskuses
30.10.2008
Notarite Koda pakub tasuta õigusabi puuetega inimestele
24.10.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal uus liikmesorganisatsioon