TPIK kutsub puudega inimesi osalema aktiviseerimiskursustel

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) algab 30. oktoobril tasuta koolitus puuetega inimestele (k.a. puuetega laste vanemad).

Aktiviseerimiskursuste eesmärk:
Võimaldada paremini ennast tundma õppida, parandada üldisi suhtlemis- ja toimetulekuoskusi, õpetada praktilisi oskusi info otsimisel ning õppimis- ja töövõimaluste leidmisel, jne. Kursustel tutvustatakse õppimis- ja täiendkoolituse võimalusi, käiakse koos kultuuriüritustel, ekskursioonidel ja looduses.

Liikumisraskustega inimestele tagame invatranspordi koolitustele.

Tule õpi kasulikku ja leia uusi sõpru!

Koolitusele registreerumine kuni 27. oktoobrini : tel 6564048, 55672585 või
e-posti teel: kylli@samm.ee

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59 Tallinn 10615

VEEL UUDISEID

30.10.2008
Notarite Koda pakub tasuta õigusabi puuetega inimestele
24.10.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal uus liikmesorganisatsioon
21.10.2008
22. oktoobril toimub Tegevuskeskuses filmiõhtu ning tutvumine Makedoonia kultuuriga
20.10.2008
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eetikakomitee alustab kodanike vastuvõttu
20.10.2008
Invamess 2008 fotojäädvustused