Tallinn käivitas ööpäevaringse hooldamise teenuse vaimupuudega isikutele

Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks hakkas sellest nädalast pakkuma endise Perekeskuse ruumides Kadaka tee 153 ööpäevaringse hooldamise teenust vaimupuudega isikutele. Riigi- ja linnaeelarvest tasutakse tegevuskulud, isik tasub majutuskulud ja toitlustamise.

Abilinnaapea Merike Martinsoni sõnul on Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks eesmärgiks luua keskmise ja raske vaimupuudega inimestele võimalused saada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid turvalises ja loovas arengukeskkonnas nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.

„Uus teenus on planeeritud 12 kliendile ja sihtgrupiks olevad intellektipuudega noored vajavad pidevat ööpäevaringset juhendamist, kõrvalabi ja järelvalvet," ütles Martinson ning lisas, et mitmetele täisealiseks saanud lapsekodulastele kujuneb uus hoolduskeskus koduks pikemaks ajaks.

Ööpäevaringse teenuse vajadus peab olema hinnatud rehabilitatsioonimeeskonna poolt ning hindamise kinnituseks soovitatud isiku rehabilitatsiooniplaanis. Samuti on rehabilitatsiooniplaanis ära toodud konkreetse isiku toimetuleku parandamiseks soovitatud tegevused ja nende sagedus, millest teenuse osutaja lähtub teenuse osutamisel konkreetsele isikule. Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet.

Keskus Juks pakub praegu keskmise ja raske vaimupuudega noortele kaitstud töö, töötamise ja igapäevaelu toetamise, sotsiaalnõustamise ja ööpäevringse hooldamise teenust, oktoobris avatakse Kadaka tee 153 ruumides päevarühm autistlike joontega noortele.

Juksi Pihlaka tänava arenduskeskuses tegutseb kolm rühma, kokku 44 klienti, sh üks kutseõppe rühm; töökeskuses Ehitajate teel on seitse töötuba, kus tegutseb 39 noort.

Kuna nii arenduskeskuse kui ka töökeskuse ruumid on soovijaile kitsaks jäänud, näeb arengukava ette Keskuse Juks tegevuse laienemist ning koondamist Kadaka tee 153 hoonesse.

18.09.2008
Raepress

VEEL UUDISEID

02.10.2008
MTÜ Händikäpp projekt "Isikliku abistaja teenus - sinu elamise võimalus" jõuab Tallinnasse
29.09.2008
Abilaegas avatud nüüd hommikuti
26.09.2008
Tallinn teeb sõidu puudega inimestele mugavamaks
18.09.2008
Tallinnas toimub 15.-16. oktoobril Invamess 2008
17.09.2008
Liikumispuuetega inimeste korterijärjekord kaob pea