Tallinnas toimub 15.-16. oktoobril Invamess 2008

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 15.- 16. oktoobril puuetega inimestele, nende lähedastele ja spetsialistidele suunatud messi „Invamess 2008”.

Invamessi eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste ja nende pereliikmete teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada nende igapäevast toimetulekut.

Invamessil võimalik tutvuda abivahendi- ja meditsiinifirmade toodetega, rehabilitatsiooniasutuste teenustega, haridusasutuste õppimisvõimalustega, puuetega inimeste ühingute tegevustega, jpm.

Messi käigus toimuvad mitmed avatud töötoad, mille teemadeks on puuetega laste perekonda toetavad teenused, tromboos, diabeet ja universaalne disain.

Messi raames antakse välja kataloog, kust leiab infot messil osalevate organisatsioonide kohta, puuetega inimeste valdkonda puudutavaid artikleid ning samuti praktilist infot nii riiklike kui Tallinna linna poolt puuetega inimestele suunatud teenuste ja toetuste kohta.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik küsida sotsiaaltöötaja käest nõu ja infot puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas, vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning saada infot puuetega inimestele vajalike abivahendite soetamise küsimustes.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Külli Urb: "Puuetega inimeste valdkond on maailmas kiirelt arenev- kaasaegne infotehnoloogia ja abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele ning suurendavad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus. Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadustega inimestega."

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) ja on avatud mõlemal päeval kella 14- 19ni. Külastajatele on mess tasuta.

Invamess 2008 läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 20 000 puudega inimest, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Lisainfo: Tauno Asuja
telefon: 52 56 56, 655 4161

VEEL UUDISEID

29.09.2008
Abilaegas avatud nüüd hommikuti
26.09.2008
Tallinn teeb sõidu puudega inimestele mugavamaks
18.09.2008
Tallinn käivitas ööpäevaringse hooldamise teenuse vaimupuudega isikutele
17.09.2008
Liikumispuuetega inimeste korterijärjekord kaob pea
16.09.2008
Kutse osalemaks seminaril „Isikliku abistaja teenus– Sinu elamise võimalus“ 09.10.2008