Tallinna Puuetega Inimeste Koja 15. aastapäeva konverents

„Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“

10. oktoober 2012

IMG_9949
IMG_9949
IMG_9949
Aron Urb aron@orants.ee