Tallinna Puuetega Inimeste Koja 15. aastapäeva konverents

„Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“

10. oktoober 2012

IMG_0108
IMG_0108
IMG_0108
Aron Urb aron@orants.ee