Puuetega inimesed e-ühiskonda

Projekti eesmärk on puuetega inimeste teadlikkuse ja arvutikasutamise oskuse kasvamine ning tegutsemisaktiivsuse ja -võimaluste suurenemine

Projekti käigus:

1) viiakse läbi õppepäevad 300-le inlmesele (veebruar-detsember 2013)
Õppekeskkonna valmimise järel on plaanls korraldada koolitused 200-le inimesele eestl keeles ja 100-e Inimesele vene keeles.
Lisaks loodud õppekeskkonnale antakse koolituse kälgus internetiturvalisuse, islkuandmete, pangateenuste alast jm vajaminevat lisainfot.
Õppepäevad toimuvad 12 tunniste moodulitena, mille käigus õpetatakse puudega inimesele sobivas tempos ja metoodika järgi kasutama keskkonda ja kasutatakse peamisi teenuseid.
Eslalgne programm:
a) Üldlne tutvustus, tutvumine õppurite kogemuste ja vajadustega
b) Eestl.ee keskkond — slssejuhatus, ülesehitus, võimalused
c) ID-kaart — võlmalused, rakendused, muud sisselogimise võlrnalused
d) Internetiturvalisus
e) Isikuandmed ja nende avaldamine/mitteavaldamine
f) Igapäevatoimingud internetis — nt pangateenused
g) Loodud õppekeskkonna tutvustus ja osaline ülesannete läbitöötamine

Liikumispuudega inimestele pakume transporti koolitustele ja kurtidele viipekeelseid kursusi.

2)
valmib eestl.ee portaali tutvustav õppekeskkond
Õppekeskkond on vormistatud avatud veebilehena, millele on juurdepääs lgal huvilisel.
Õppekeskkond slsaldab 60 minutl jagu audiovisuaalseid õppematerjale:
a) Eestl.ee keskkonna ja tööpõhlmõtete tutvustus
b) Sisselogimise selgltused
c) Õppematerjal puuetega Inlmeste seisukohast olulislmate teenuste kasutamise kohta- fookusega tervisealastele küslmustele, nt Pensloniamet, Retseptikeskus, Patslendlportaal, jne.
Õppekeskkond on eesti ja venekeelne - veebilehe menüüd ja tekstid on mõlemas keeles, sarnuti on sisuosa helindatud kahes keeles.

Sisene eesti.ee portaali tutvustavasse õppekeskkonda

Vaata ka:
Arvutikursuste flaier (.pdf)
Arvutikursuste plakat (.pdf)

Täpsem info:

Projektijuht: Ian Oja
E-post: ian@tallinnakoda.ee

Tel: 53 493 962

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.