Tasuta juriidiline abi puuetega inimestele Tallinnas

Tasuta juriidilist abi on võimalik saada järgmistes kohtades:

SA Õigusteenuste Büroo
Telefon: 6 015 122
Faks: 6 015 120
E-post: sekretar@otb.ee
http://www.otb.ee
Aadress: J.Köleri/Vesivärava 7 III korrus,
Tallinn 11101

Vajalik eelregistreerimine- tel. 6015122

Sihtasutus (SA) Õigusteenuste Büroo tegutseb 2000 aasta sügisest. Alustasime projektiga "Equality for All" ("Võrdsus kõigile"). Meie eesmärk oli pakkuda ühiskonnale välja võimalus õigusabi andmiseks-saamiseks inimestele, kelle sotsiaalne sidusus on väga madal, st. inimestele, kes erinevatel põhjustel on väga hätta jäänud ja vajavad õigusalast nõustamist eluks esmatähtsates valdkondades. Nimetame seda ise sümboolselt sotsiaalseks õigusabiks.

Tulenevalt projektist ja lepingust OSI-ga (Open Society Institute, Ungari) olime tasuta õigusteenust kohustatud andma meie sihtgrupile:

Need on inimesed, kes tõendavad (vabatahtlikult) meile, et nad ei oma regulaarset sissetulekut/tuluallikat, kes peavad hakkama saama riiklike toetuste jm. toimetuleku toetuste najal. Näiteks: pensionärid, suured pered, töötud, vanglast vabanevad isikud jne.
Millised probleemid kuuluvad tasuta õigusabi valdkonda:
Sotsiaalprobleemid, eluasemega seonduvad küsimused, töötus, jm. (sotsiaalhooldus- ja meditsiiniõigus, perekonnaõigus, elamu- ja muud võlaõiguslikd küsimused, rehabilitatsiooniprobleemid).

Tasuta õigusnõustamine Eesti Puuetega Inimeste Kojas

Puuetega inimestel ja nende lähedastel võimalik saada tasuta õigusnõustamist.
Kus täpsemalt ning kuidas toimub registreerimine nõustamisele?
Nõustamine toimub eelregistreerimise alusel, telefoni ja/ või e-maili teel.
Eesti Puuetega Inimeste Koda, asukohaga Toompuiestee 10, Tallinn. Tel 661 6629, e-post: epikoda@epikoda.ee;
Eesti Kurtide Liit, asukohaga Nõmme tee 2, Tallinn. E-post: ead@ead.ee , tel 655 2510, faks 655 2510;

Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) annavad juuratudengid linnakodanikele taas tasuta õigusabi.

Õppeperioodil jagavad tudengid tasuta õigusabi kolm korda nädalas - teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 14-17 ja reedeti kell 11-12.30.

Tasuta õigusabialane nõustamine on osutunud linlaste seas väga populaarseks, väga palju on pöördumisi olnud perekonnaõiguse, võlaõiguse, pärimis- ja asjaõiguse küsimustes. Täpsemat infot linnavalitsuse teenindussaalis osutatava õigusabi kohta saab telefonil 640 4141.

Kuna abisoovijaid on rohkesti, siis on vastuvõtt teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14-17 ning reedeti 15.30-17 ka Tallinna Ringkonnakohtus (Pärnu mnt.7). Täpsemat infot ringkonnakohtus osutatava õigusabi kohta saab telefonil 628 2708.

Tasuta õigusabi jagatakse Eesti Juristide liidu poolt läbiviidava projekti "Tallinna Üliõpilaste Õigusbüroo" raames.