Trükised ja materjalid

Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt välja antud trükised ja materjalid:

TPIK infoteatmik Abiks puudega inimesele, 2014, eestikeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)
TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2014, venekeelne (.pdf)

 

 

TPIK ajakiri "Kojaline", nr 9, 2013 (.pdf)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2013, eestikeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2013, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)


TPIK infoleht "Kojaline", nr 8, 2012 (.pdf)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega lapse perele", 2012 (.pdf)

 

TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2012, eestikeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2012, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)

 

TPIK infoleht "Kojaline", nr 7, 2012 (.pdf)

 

Taksoteenuse meelespea puudega inimesele, 2012 (.pdf)


TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2011 (.pdf)


TPIK infoleht "Kojaline", nr 6, 2011 (.pdf)


TPIK võrdsetoe infoteatmik "Kogemus loeb!", 2011 (.pdf)


TPIK infoleht "Kojaline", nr 5, 2011 (.pdf)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2011, eestikeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)


TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2011, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)


TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2010 (.doc)


TPIK infoleht "Kojaline", nr 4, 2010 (.pdf)

 

TPIK eestkostetrükis "Koos on kindlam", 2010 (.pdf)


TPIK infoleht "Kojaline", nr 3, 2010 (.pdf)

TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2010, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)

TPIK infoleht "Kojaline", nr 2, 2009 (.pdf)

TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2009 (.doc)

TPIK infoleht "Kojaline", nr 1, 2009 (.pdf)

TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2009, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)

TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2008 (.doc)

TPIK messikataloog "Invamess 2008", 2008 (.pdf)

TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2008, eestikeelne (.pdf)
TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2008, venekeelne (.pdf)
(ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta)

TPIK voldik "Meelespea puudega inimesele invatakso kasutamisel", 2008 (.pdf)

 

TPIK tutvustav brozhüür, 2007 (.pdf)
TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2007 (.doc)
TPIK käsiraamat puudega tööotsijale "Homsesse vaata täna!", 2006 (.pdf)
TPIK voldik "Meelespea puudega inimesele invatakso kasutamisel", 2006 (.pdf)

TPIK taksoteenuse kasutamise uurimuse tulemused, 2006 (.doc)

TPIK projektiraport "Toetatud töölerakendamine Tallinna noortele", 2003 (.pdf)

Muud trükised ja materjalid:

Infoteatmik puuetega laste vanematele "Meie lapsed", 2011 (.pdf)
Infoteatmik puuetega laste vanematele "Meie lapsed", 2011, venekeelne (.pdf)
Koostajad: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring, 2010 (.pdf)
Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuringu kokkuvõte, 2010 (.ppt)
Tellija: Tallinna Linnakantselei
Läbiviijad:
Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.

Karjääriinfo erivajadusega noorele, Innove 2009 (.pdf)

"Erivajadustega inimene- hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?" ajakirja Eesti Töötervishoid erinumber, 2008 (.pdf)

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll (eesti keeles), 2007(.pdf)
EN tegevuskava puuetega inimeste integreerimiseks 2006-2015, 2006 (.pdf)

 

Sotsiaalteenused puuetega inimestele Tallinnas, 2007 (.pdf)
Tallinnas elavate puudega inimeste e-teenuste kasutamise võimaluste ja lisavajaduste uuring, 2006 (.pdf)
Tellija: Tallinna Linnakantselei
Läbiviijad: Focus IT, Tallinna Ülikool ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda


Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring, 2006 (.pdf)

Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuringu kokkuvõte, 2006 (.ppt)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium


Tööturu riskirühmad: puudega töötud, 2006 (.pdf)
Sotsiaalministeeriumi toimetised 4/2006

Tööturuameti voldik: Tööturukoolitus, -praktika, -harjutus, 2007 (.pdf)
Tööturuameti voldik: Tööturuteenused puuetega inimestele, 2007 (.pdf)
Tööturuameti voldik: Kuidas leida sobiv töö? Abiks töötule ja tööotsijale, 2007 (.pdf)

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri "Sinuga"