Tööhõive teenused

Töötukassa pakub puudega inimesele mitmeid töö leidmist ja töötamist hõlbustavaid teenuseid.
Õigus teenuseid saada on inimesel, kellele on määratud puue ja/või töövõimekaotus.

I Üldised teenused:
• Teavitamine tööturu olukorrast, Töötukassa poolt pakutavatest teenustest ja toetustest;
• Töövahendus võimaldab Teil leida sobiva töö;
• Karjäärinõustamine on Teie haridusele, tööoskustele ja isikuomadustele vastava haridustee, töö, tööalase valiku või töölesaamiseks vajaliku koolituse soovitamine.

II Teenused puudega töötule:
• Tööotsingukoolitus annab Teile teadmised ja oskused CV koostamise ning tööintervjuul käitumise kohta, õpite tundma ja kasutama töövahendusportaale ning olete teadlik erinevatest tööotsinguvõimalustest. Need teadmised annavad Teile hea eelduse kandideerida sobivale töökohale;
• Erialakoolitus võimaldab Teil tööalaselt omandada uusi teadmisi;
• Tööpraktika (4 kuud või 6 kuud) aitab Teil omandada praktilisi töökogemusi;
NB! Koolitusel ja tööpraktikal osaledes saate taotleda stipendiumi ning sõidu-majutusega seotud kulude hüvitamist.
• Tööharjutus aitab Teil ennast ette valmistada töölkäimiseks, suhelda ja töötada koos kollektiivis, õppida kohusetunnet ja täpsust.
• Töökoha ja -vahendite kohandamine. Mida teha juhul, kui Teil on tööalased oskused ja haridus, kuid töö leidmine on ometi raskendatud, sest töökoht ei ole Teile ligipäästev või töövahendid kasutatavad? Pakume töökoha ja -vahendite kohandamise teenust, mille abil vajalikke ümberkorraldusi teha. Peale tööleasumist hüvitame Teie tööandjale töökoha ja -vahendi kohandamise maksumusest 50%, kuid mitte rohkem kui 30 000 krooni.
• Tehniline abivahend. Tööturuamet annab Teile tasuta kasutamiseks vajaliku tehnilise abivahendi, milleta puudest tulenevalt ei oleks võimalik tööülesandeid täita. Abivahendi kasutusele andmiseks sõlmime Teie või tööandjaga lepingu.
• Abistamine tööintervjuul. Puudest sõltuvalt võib tööintervjuu olla Teie jaoks keeruline, kui ei ole inimest, kes abistaks. Leiame Teile abilise, kellega tööandja juurdevestlusele minna.
• Iseseisvus uuel töökohal. Uus töökoht on väljakutse igaühele. Sageli on vaja abilist, kes toetaks ja õpetaks. Leiame Teile vajadusel tugiisiku, kes Teid esimesel tööaastal juhendab ning kohustustega kohaneda aitab.

III Teenused puudega töötajale:
• Töökoha ja -vahendite kohandamine. Kas tunnete, et puudest tulenevalt on töötamise jätkamiseks vaja töökohta või -vahendit kohandada? Pakume töökoha ja -vahendite kohandamise teenust, mille abil vajalikke ümberkorraldusi teha. Hüvitame Teie tööandjale kohanduse maksumuse kuni 50 000 krooni ulatuses.
• Tehniline abivahend. Kui Teil ei ole varem olnud võimalust või vajadust kasutada tehnilist abivahendit või vana abivahend vajab väljavahetamist, siis pakub Tööturuamet Teile tasuta abivahendit töö jätkamiseks. Abivahendi kasutusele andmiseks sõlmime Teie tööandjaga lepingu.
• Toimetulek töökohal. Töökohal võib ette tulla muutusi. Nendega paremaks toimetulekuks saate abi tugiisikult, kelleks on Teie töökaaslane. Tugiisik toetab ja julgustab Teid uute tööülesannete täitmisel. Tööturuamet hüvitab tugiisiku lisatöö.
• Erialakoolitus. Kas tunnete, et antud töö ei sobi Teile enam tervisest, puudest tulenevalt ja leiate, et võiksite leida rakendust uuel töökohal, uuel erialal? Tööturuamet pakub Teile võimalust saada tasuta ümberõpet.
• Erandlikud lahendused. Kui Teil tekib takistusi osaleda Tööturuameti poolt pakutavates teenustes või on Teil oht kaotada töö, siis on võimalik Teie puude iseärasusi arvesse võttes pakkuda lisaks toetavaid teenuseid. Nt viipekeele tõlk, invatransport, isiklik abistaja koolitusel või praktikal osalemise ajal jmt.

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond

Tõnismäe büroo

Endla 4, Tallinn
puuetega inimeste juhtumikorraldaja Ülle Veljend
telefon 6263 259;
e-post: ylle.veljend@tootukassa.ee

Tondi büroo
Pärnu mnt 139, Tallinn
telefon 650 6307;
e-post: Kadi.Roosipuu@tootukassa.ee
puuetega inimeste juhtumikorraldaja Kadi Roosipuu

Tähesaju büroo (Lasnamäel)

Tähesaju tee 14, Tallinn
puuetega inimeste juhtumikorraldaja Anu Kippar
telefon 6024922;
e-post: anu.kippar@tootukassa.ee

Lisainfo: Töötukassa kodulehekülg www.tootukassa.ee

Vaata ka: "Erivajadustega inimene- hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?" ajakirja Eesti Töötervishoid erinumber, 2008 (.pdf)