Tallinna Puuetega Inimeste Koja toimunud projektid

Projekti nimi: "Invamess 2014"

Kestvus: 01.03.14- 30.04.14
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 6870 eurot
Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

Projekti nimi: "Abiks puudega inimesele 2014"
Kestvus: 01.04.14- 30.04.14
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 2259 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet


Projekti nimi: "Puuetega inimesed e-ühiskonda"

Kestvus: 01.11.12- 31.12.13
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 48 312 eurot
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti nimi: „Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele“
Kestvus: 01.11.12- 30.04.14
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 18 045,86 eurot
Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: "Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale"
Kestvus: 01.01.10- 31.12.12
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 97 716 eurot
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti nimi:"Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2013"
Kestvus: 01.01.13- 31.12.13
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 16 045 eurot
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: "Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2012"

Kestvus: 01.01.12- 31.12.12
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 19 447 eurot
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele"
Kestvus: 01.03.12- 30.06.12
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 3300,28 eurot
Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Projekti nimi: "Invamess 2012"

Kestvus: 01.03.11- 30.04.12
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 2694 eurot
Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Projekti nimi: "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt"

Kestvus: 01.05.09- 30.04.12
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 138 939 eurot
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Puuetega Inimeste Fond

 

Projekti nimi: "Abiks puudega inimesele 2012"
Kestvus: 01.02.12- 31.03.12
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 1869 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet


Projekti nimi:"Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2011"

Kestvus: 01.01.11- 31.12.11
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 18 524 eurot
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: "Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate kodanikuoskuste arendamine"
Kestvus: 01.03.11- 31.12.11
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 9871 eurot
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: "Abiks puudega inimesele 2011"
Kestvus: 01.02.11- 30.04.11
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 447 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet


Projekti nimi:"Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2010"

Kestvus: 01.01.10- 31.12.10
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 253 255 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele"
Kestvus: 01.01.10- 31.12.10
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 176 552 krooni
Rahastaja: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Projekti nimi: "Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel"
Kestvus: 01.04.10- 31.12.10
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve:148 453 krooni
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: "Invamess 2010"

Kestvus: 01.04.10- 31.10.10
Projektijuht: Evelin Müürel
Eelarve: 28 700 krooni
Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus


Projekti nimi: "Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2009. aasta tegevusprogramm"

Kestvus: 01.01.09- 31.12.09
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 330 895 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel"
Kestvus: 01.08.08- 31.12.09
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 336 500 krooni
Rahastaja: Vabaühenduste Fond/ Avatud Eesti Fond


Projekti nimi: "Värviline vihmavari 5"

Kestvus: 01.10.08- 31.01.09
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 52 000 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Puuetega inimeste loomingulise avardumise kursused"

Kestvus: 01.09.08- 31.01.09
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 64 000 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt"

Kestvus: 01.08.08- 31.12.08
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 152 000 krooni
Rahastaja: Microsoft Eesti


Projekti nimi: "Invamess 2008"

Kestvus: 01.07.08- 30.11.08
Projektijuht: Evelin Müürel
Eelarve: 101 750 krooni
Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2008. aasta tegevusprogramm"
Kestvus: 01.01.08- 31.12.08
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 343 426 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Tantsud ratastel"

Kestvus: 01.05.08- 31.07.08
Projektijuht: Tiia Tiik
Eelarve: 23 000 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Aktiivne puudega inimene"

Kestvus: 01.02.08- 31.07.08
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 62 520 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt"

Kestvus: 01.08.07- 30.06.08
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 700 000 krooni
Rahastaja: Microsoft Eesti


Projekti nimi: "Tallinna Puuetega Inimeste Koja koolitus- ja teavitusprojekt "
Kestvus: 01.12.07- 29.02.08
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 65 600 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2007. aasta tegevusprogramm"

Kestvus: 01.01.07- 31.12.07
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 280 300 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Värviline vihmavari 4"

Kestvus: 01.06.07- 31.12.07
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 300 000 krooni
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond


Projekti nimi: "Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas"

Kestvus: 01.04.07- 30.09.07
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 147 000 krooni
Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu


Projekti nimi: "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt"

Kestvus: 01.08.06- 31.06.07
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 560 000 krooni
Rahastaja: Microsoft Eesti


Projekti nimi: "Värviline vihmavari 3"

Kestvus: 01.02.07- 30.06.07
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 72 240 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu


Projekti nimi: "Puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine osalemaks invapoliitika kujundamisel Tallinnas"

Kestvus: 01.05.06- 30.04.07
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 50 000 krooni
Rahastaja: Balti- Ameerika Partnerlusprogramm


Projekti nimi: "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt"

Kestvus: 01.10.05- 31.06.06
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 300 000 krooni
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond (Meede 1.1), EV Sotsiaalministeerium


Projekti kokkuvõte:

2005. aasta 1. oktoobril algas Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses projekt „Puuetega Inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”. Avasime puuetega inimestele tasuta inernetipunkti 10 arvutiga, aasta jooksul koolitasime üle 100 inimese.

Koolitusprogramm on jagatud algõppeks ja edasijõudnute gruppideks. Algõppe raames anti ülevaade arvuti kasutamise põhitõdedest – Windowsiga töötamise põhitõed ja failihaldus, kuidas kirjutada tekste ja e-kirju saata, algteadmised internetist ja netipõhistest suhtlemisvõimalustest.

Edasijõudnute programmi kuulusid tabeltöötlus MS Excelis, Tekstitöötlus MS Wordis, pilditöötlus PhotoImpacti abil ja webilehtede kujundamine MS Frontpage’i abil.

Projekti põhirahastajaks olid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.

Kokku osales aasta jooksul koolitustel 103 inimest, kellest kursused läbis edukalt 69.
Kursuste lõpetajatest oli kursustega rahul või väga rahul 67 inimest, enda konkurentsivõime paranemist tööturul tundis 45 inimest.

Interntipunkt oli avatud tööpäeviti 10.00 – 18.00. Kohapeal tegutses tugiisik, kes aitas kliente tekkinud probleemide lahendamisel nõu ja jõuga.

2006 aasta kevadel sõlmis TPIK ja Microsoft Eesti koostööleppe. 2006- 2007 aastal jätkub projekt Microsoft Eesti rahastusel.


Projekti nimi: "Värviline vihmavari 2"

Kestvus: 01.06.06- 31.12.06
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 300 000 krooni
Rahastaja: SA EPIFOND ESF projekt "Puuetega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks"