Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus

Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat
(Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
tiiu.hermat@thky.ee

Juhatuse liikmed:

Külli Urb
(Liikumispuudega Laste Tugiühing)
kylli@samm.ee

Ulvi Tammer- Jäätes
(Tallinna Suhkruhaigete Selts)
ulvi.tammer@diabetes.ee

 

Eduard Borissenko

(Pimedate töökeskus Hariner)

eduard@ppy.ee


Aet Urbas

(Tallinna ja Harjumaa Autismiühing)