Tegevuskava

Tegevusprogramm 2017

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2017 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

•    Osalemine Huvikaitselabori programmis 

•    Projekt “Tugev motivatsioon ning selge kommunikatsioon”

•    Projekt “Organisatsiooni arendamise ABC”

•    Projekt “Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse saal kõlama”

•    Infopäev 15.03 “Riigi tegevused töövõimereformi ettevalmistamisel” / Töötukassa teenused vähenenud töövõimega inimestele

•    Spordipäev 22.04.2017

•    TPIK Suvekool juunis

•    Üldkoosolek II

•    Sügishooajast jätkuvad Tegevuskeskuses huviringid

•    Sügishooajast välisvabatahtliku kaasamine

•    Sügishooajast koostöö organisatsiooniga Serve The City erinevate huvitegevuste pakkumiseks Tegevuskeskuses

•    TPIK sotsiaalmeedia koolitus

 

•    TPIK Infopäev

•    Valimisdebatt Tegevuskeskuses

•    TPIK kommunikatsioonioskuste koolitus

•    TPIK 20. juubeli aruteluseminar 3. oktoober

•    TPIK Hooandja keskkonna koolitus

•    TPIK Jõuluturg detsembris

•    TPIK Jõulukontsert detsembris