Puuetega inimesed ja faktid

Kas teadsid, et:

• Tallinnas elab üle 25 000 puudega inimese, aastast 2004 on see arv kasvanud 60%
• Eestis elab üle 130 000 puudega inimese, mis moodustab 10% rahvastikust
• puuetega inimeste arv Eestis on suurenenud viimase 8 aastaga 34%
• Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on maailmas keskmiselt 15% rahvastikust puudega
• Eestis on 57% puudega inimestest üle 63-aastased
• Eestis on puudega lapsi ligi 9400, nende arv on 7 aastaga kasvanud 46%
• Eestis on üle 68 000 inimesele määratud raske puue ja 15 000 inimesele sügav puue
• 37% puuetega inimestel on liikumispuue
• 43% puuetega inimestest hindab oma tervist halvaks
• 92% puudega inimestest on kogenud terviseprobleemist tulenevaid piiranguid
• Eestis on kokku 48 000 tööealisest puudega inimesest, kellest 19% töötab
• 72% tööealistest puuetega inimestest ei tööta ega otsigi tööd
• Puuetega inimestel on ligi 2 korda suurem oht sattuda vaesusesse
• Pooled puuetega inimestest sõltuvad materiaalselt täielikult või osaliselt mõnest lähedasest inimestest
• Tallinnas on toimetulekusaajate hulgas 21% puudega isikute leibkonnad
• 25% puudega laste peredest on kogenud probleeme haridusteenuste kättesaamisel või kasutamisel
• 22% puudega lapse perest pidi keegi täielikult loobuma tööl käimisest puudega lapse abistamise tõttu
• 43% kõikidest puudega laste vanematest ei ole abi saamiseks lapse hoidmisega või hooldamisega seotud küsimustes kellegi poole pöördunud
• 66% puudega laste vanematest tunneb, et vajab abi ja nõustamist toetuste ja teenuste taotlemisel, valikul ning korraldamisel.
• 17% puudega inimestest on kõrgharidus
• 16-34- aastaste kõrgharidusega puuetega inimeste arv on kogurahvastikuga võrreldes kaks korda väiksem
• 66% puudega inimestest leiab, et neil pole abi kohta piisavalt informatsiooni
• 59% puuetega täiskasvanutest kasutab abivahendeid igapäevaseks toimetulekuks.
• 73% puuetega inimestest leiab, et tarvilikke teenuseid on liiga vähe või madala kvaliteediga
• 90% puuetega inimestest teeb puude tõttu mitmesuguseid lisakulutusi
• 60% leiab, et puuetega inimestele ei ole tagatud võrdväärseid võimalusi poliitilises ja ühiskondlikus elus osalemiseks

Allikas: erinevad Eestis läbiviidud puuetega inimeste valdkonda käsitlevad uuringud aastast 2006- 2012.